Onroerend, cultureel en immaterieel erfgoed

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Ons rijke erfgoed, dat strekt van indrukwekkende gebouwen tot diep verankerde tradities, vertelt het verhaal van waar we vandaan komen. Het is een vitale schakel naar ons gemeenschappelijk verleden en vormt de basis van onze hedendaagse samenleving en onze gezamenlijke identiteit. Om de lessen uit ons verleden te begrijpen en onze toekomst zinvol vorm te geven, is het van cruciaal belang dat we dit erfgoed niet alleen bewaren maar ook toegankelijk maken voor iedereen. Met onze rijke geschiedenis als fundament telt Vlaanderen talloze unieke gebouwen, prachtige landschappen en levendige tradities die we met zorg moeten omarmen. Ze leren ons wie we zijn en staan voor de waarden die we belangrijk vinden, en ze geven ons een gevoel van herkenning. Ons erfgoed verrijkt onze leefomgeving met een onmiskenbare kwaliteit en eigenheid. Evenementen zoals de Open Monumentendag en de Erfgoeddag tonen aan dat de interesse in ons erfgoed enorm leeft – en terecht!

Erfgoed is overal om ons heen en beïnvloedt bijna alle aspecten die verbonden zijn met de grond waarop we leven: hoe we onze ruimtes indelen, hoe we toerisme vormgeven en hoe we omgaan met het milieu. Maar erfgoed gaat verder dan enkel de fysieke plekken - het is innig verweven met onze cultuur en ons onderwijs, en vormt een essentieel onderdeel van hoe we leren en hoe we onszelf uitdrukken. Het draagt bij aan de esthetiek en dynamiek van onze omgeving, en voegt daadwerkelijk kleur en karakter toe aan de ruimtes waarin we ons bevinden.

De afgelopen jaren hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in de bescherming van ons erfgoed. Belangrijke mijlpalen zijn onder meer de vernieuwing van het subsidiesysteem, de versterkte steun voor lokaal erfgoedbeleid, het nauwkeurig doorlichten van beschermde sites en de bijzondere aandacht voor nieuwe functies voor onze parochiekerken. Met het nieuwe decreet voor cultureel erfgoed creëren we meer mogelijkheden voor alle erfgoedorganisaties om ons erfgoed te behouden, voor het publiek toegankelijk te maken en het verder te onderzoeken. Het innovatieve proefproject voor een beheersbeleid van roerend en onroerend erfgoed is ook een initiatief dat verdere aandacht verdient. De focus ligt daarbij op het realiseren van een erfgoeddepot in elke kunststad.

Terug naar alle standpunten