Naar een eerlijke en betaalbare energiefactuur

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Premier Michel wil met deze regering nog werk maken van een energienorm. Dat lezen we vandaag in De Standaard. CD&V-parlementsleden Robrecht Bothuyne en Leen Dierick ijveren al lang voor de invoer van een energienorm die de energieprijzen kan monitoren. “Op die manier vermijden we dat elektriciteit bij ons veel duurder wordt dan in onze buurlanden, zoals nu, door de onzekerheid over onze kerncentrales.” Dit engagement werd ook opgenomen in het energiepact dat de regering eerder dit jaar sloot. Ook CD&V ziet dat graag nog gerealiseerd voor de verkiezingen.

De betaalbaarheid van energie is voor CD&V cruciaal. Om de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen te beschermen, moet er werk gemaakt worden van de invoering van een energienorm.

Doel van de energienorm:

  • Gelijk speelveld nastreven voor onze energieproducenten en energie-intensieve bedrijven met die in de buurlanden.
  • Regulatoren vergelijken kostenonderdelen van energiefactuur met buurlanden van alle gebruikers, niet alleen energie-intensieve ondernemingen.
  • Verschillen enkel aanvaardbaar indien objectiveerbaar. Advies sociale partners nodig voor afweging rechtvaardigheid en competitiviteit.

 

We pleiten voor een vorm van energienorm, naar analogie met de loonnorm, om tegen te gaan dat de energiekosten voor internationaal concurrerende ondernemingen uitschieten tegenover het gemiddelde in de buurlanden. Een energienorm kan ingeschreven worden in de richtsnoeren voor de energieregulator. Ook voor de gezinnen en de overige Vlaamse kmo's en industrie aangesloten op laag- en middenspanning/druk kan de energienorm toegepast worden.

De energienorm werd het eerst genoemd in 2014 in ons partijprogramma, het is een goede zaak dat dit ook wettelijk wordt verankerd. » aldus Robrecht Bothuyne.

Een energiepact kan niet zonder energienorm. Onze elektro-intensieve bedrijven moeten op een gelijk speelveld kunnen opereren met de buren. Een integrale energienorm monitort de verschillen in energiekost met de ons omliggende landen, en corrigeert de niet te verantwoorden verschillen. Die oefening moet gebeuren voor alle verbruikersgroepen.

Leen Dierick: “De wispelturigheid van de kerncentrales heeft een impact op de prijzen. De consument en de bedrijven mogen hiervan niet de dupe zijn."

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).