Naar een eerlijke en betaalbare energiefactuur

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Premier Michel wil met deze regering nog werk maken van een energienorm. Dat lezen we vandaag in De Standaard. CD&V-parlementsleden Robrecht Bothuyne en Leen Dierick ijveren al lang voor de invoer van een energienorm die de energieprijzen kan monitoren. “Op die manier vermijden we dat elektriciteit bij ons veel duurder wordt dan in onze buurlanden, zoals nu, door de onzekerheid over onze kerncentrales.” Dit engagement werd ook opgenomen in het energiepact dat de regering eerder dit jaar sloot. Ook CD&V ziet dat graag nog gerealiseerd voor de verkiezingen.

De betaalbaarheid van energie is voor CD&V cruciaal. Om de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen te beschermen, moet er werk gemaakt worden van de invoering van een energienorm.

Doel van de energienorm:

  • Gelijk speelveld nastreven voor onze energieproducenten en energie-intensieve bedrijven met die in de buurlanden.
  • Regulatoren vergelijken kostenonderdelen van energiefactuur met buurlanden van alle gebruikers, niet alleen energie-intensieve ondernemingen.
  • Verschillen enkel aanvaardbaar indien objectiveerbaar. Advies sociale partners nodig voor afweging rechtvaardigheid en competitiviteit.

 

We pleiten voor een vorm van energienorm, naar analogie met de loonnorm, om tegen te gaan dat de energiekosten voor internationaal concurrerende ondernemingen uitschieten tegenover het gemiddelde in de buurlanden. Een energienorm kan ingeschreven worden in de richtsnoeren voor de energieregulator. Ook voor de gezinnen en de overige Vlaamse kmo's en industrie aangesloten op laag- en middenspanning/druk kan de energienorm toegepast worden.

De energienorm werd het eerst genoemd in 2014 in ons partijprogramma, het is een goede zaak dat dit ook wettelijk wordt verankerd. » aldus Robrecht Bothuyne.

Een energiepact kan niet zonder energienorm. Onze elektro-intensieve bedrijven moeten op een gelijk speelveld kunnen opereren met de buren. Een integrale energienorm monitort de verschillen in energiekost met de ons omliggende landen, en corrigeert de niet te verantwoorden verschillen. Die oefening moet gebeuren voor alle verbruikersgroepen.

Leen Dierick: “De wispelturigheid van de kerncentrales heeft een impact op de prijzen. De consument en de bedrijven mogen hiervan niet de dupe zijn."

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.