Mondmaskers spelen een belangrijke rol in de Corona-exit periode

Publicatiedatum

Auteur

Koen Geens

Deel dit artikel

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag nogmaals benadrukt dat het gebruik van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen in de Corona-exit periode en in sommige gevallen verplicht kan zijn. Zo zal het gebruik ervan verplicht worden op het openbaar vervoer vanaf 4 mei. Momenteel is het niet mogelijk om de gehele bevolking van mondmaskers te voorzien. Burgers kunnen alvast zelf mondmaskers maken. De overheid zal in de komende weken 2 wasbare filterstukjes aanbieden aan elke burger. In verband met de verdeling van die filters heeft  Minister Koen Geens al contacten gehad met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De afgelopen weken zijn verschillende opties onderzocht in het licht van geloofwaardige, aanleverbare en kwalitatieve volumes van de zogenaamde community maskers voor de beginperiode van de exit. Eén van de vaststellingen is dat de normale marktwerking op redelijk korte termijn niet kan voldoen aan een algemene productie en distributie van dergelijke maskers aan de gehele bevolking. Concreet zouden er minstens 10 miljoen mondmaskers nodig zijn om gelijktijdig, aan elke burger, 1 stuk aan te bieden. Idealiter zijn dat er zelfs 2. 

Op dit moment laat de marktwerking nog niet toe om de gehele bevolking snel van textielmaskers te voorzien, maar verschillende private bedrijven of naaiateliers bieden nu al zekere hoeveelheden aan. De federale overheid en de deelstaten engageren zich er samen toe dat elke burger een masker in textiel zal ontvangen.

Daarnaast speelt een initiatief van de federale overheid in op de creativiteit van de burger. Veel mensen hebben immers al een eigen mondmasker uit textiel geproduceerd op basis van het model op www.maakjemondmasker.be. De overheid zal in de komende weken 2 wasbare filterstukjes aanbieden aan elke burger. Die filterstukjes werden ontwikkeld op basis van een kwaliteitsvereiste die door de gezondheidsexperts (RMG) werd bepaald. Elkeen kan het filterstukje dan in zijn of haar eigen mondmasker aanbrengen zodat het zelfgemaakte masker aan die kwaliteitsvereiste voldoet.

Het is dus geen verplichting voor de burger maar om een aanbod vanuit de overheid. Over de distributie van de filters zal de VVSG komende maandag nog verder overleg hebben met minister Geens. Mogelijk wil men een beroep doen op de gemeenten voor de verdeling van die filterstukjes.

Beide initiatieven beletten dus niet dat jullie zelf nu al initiatieven nemen, zoals de aankoop (al dan niet in een samenaankoop) van maskers of initiatieven die de mensen die deze zelf kunnen stikken ondersteunen. Dat kan zijn de aankoop van stof en lint, het organiseren van een naaiateliers, het inzamelen van gegevens van mensen die niet zelf een masker kunnen maken… Het model waarnaar we hierboven verwijzen laat alleszins toe dat de filter er nadien ook nog in wordt geschoven.

De federale overheid zal daarnaast zelf ook verder de strategische stock van chirurgische mondmaskers blijven aanvullen. Op dit ogenblik kunnen apothekers chirurgische mondmasker in beginsel enkel aanbieden voor medisch gebruik. Verder onderzoekt de regering ook andere pistes zoals internationale aanbestedingen van textielmaskers die aan de minimumkwaliteitsvereisten voldoen.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.