Mondmaskers spelen een belangrijke rol in de Corona-exit periode

Publicatiedatum

Auteur

Koen Geens

Deel dit artikel

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag nogmaals benadrukt dat het gebruik van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen in de Corona-exit periode en in sommige gevallen verplicht kan zijn. Zo zal het gebruik ervan verplicht worden op het openbaar vervoer vanaf 4 mei. Momenteel is het niet mogelijk om de gehele bevolking van mondmaskers te voorzien. Burgers kunnen alvast zelf mondmaskers maken. De overheid zal in de komende weken 2 wasbare filterstukjes aanbieden aan elke burger. In verband met de verdeling van die filters heeft  Minister Koen Geens al contacten gehad met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De afgelopen weken zijn verschillende opties onderzocht in het licht van geloofwaardige, aanleverbare en kwalitatieve volumes van de zogenaamde community maskers voor de beginperiode van de exit. Eén van de vaststellingen is dat de normale marktwerking op redelijk korte termijn niet kan voldoen aan een algemene productie en distributie van dergelijke maskers aan de gehele bevolking. Concreet zouden er minstens 10 miljoen mondmaskers nodig zijn om gelijktijdig, aan elke burger, 1 stuk aan te bieden. Idealiter zijn dat er zelfs 2. 

Op dit moment laat de marktwerking nog niet toe om de gehele bevolking snel van textielmaskers te voorzien, maar verschillende private bedrijven of naaiateliers bieden nu al zekere hoeveelheden aan. De federale overheid en de deelstaten engageren zich er samen toe dat elke burger een masker in textiel zal ontvangen.

Daarnaast speelt een initiatief van de federale overheid in op de creativiteit van de burger. Veel mensen hebben immers al een eigen mondmasker uit textiel geproduceerd op basis van het model op www.maakjemondmasker.be. De overheid zal in de komende weken 2 wasbare filterstukjes aanbieden aan elke burger. Die filterstukjes werden ontwikkeld op basis van een kwaliteitsvereiste die door de gezondheidsexperts (RMG) werd bepaald. Elkeen kan het filterstukje dan in zijn of haar eigen mondmasker aanbrengen zodat het zelfgemaakte masker aan die kwaliteitsvereiste voldoet.

Het is dus geen verplichting voor de burger maar om een aanbod vanuit de overheid. Over de distributie van de filters zal de VVSG komende maandag nog verder overleg hebben met minister Geens. Mogelijk wil men een beroep doen op de gemeenten voor de verdeling van die filterstukjes.

Beide initiatieven beletten dus niet dat jullie zelf nu al initiatieven nemen, zoals de aankoop (al dan niet in een samenaankoop) van maskers of initiatieven die de mensen die deze zelf kunnen stikken ondersteunen. Dat kan zijn de aankoop van stof en lint, het organiseren van een naaiateliers, het inzamelen van gegevens van mensen die niet zelf een masker kunnen maken… Het model waarnaar we hierboven verwijzen laat alleszins toe dat de filter er nadien ook nog in wordt geschoven.

De federale overheid zal daarnaast zelf ook verder de strategische stock van chirurgische mondmaskers blijven aanvullen. Op dit ogenblik kunnen apothekers chirurgische mondmasker in beginsel enkel aanbieden voor medisch gebruik. Verder onderzoekt de regering ook andere pistes zoals internationale aanbestedingen van textielmaskers die aan de minimumkwaliteitsvereisten voldoen.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).