Mobiliteitsbudget goedgekeurd in commissie Financiën

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

4 november 2013. Op die dag organiseerde CD&V-Kamerleden Jef Van den Bergh en Griet Smaers samen met SD Worx een studiedag rond het mobiliteitsbudget, het volwaardige en duurzame alternatief voor de bedrijfswagen. Vandaag, op 16 januari 2019, stemde de Kamercommissie Financiën dan toch de regeling opdat ze van kracht kan gaan op 1 maart 2019.

“Het volwaardige mobiliteitsbudget, een uitdrukkelijke vraag van CD&V, is een budget dat een werknemer kan aanwenden voor verschillende vervoersmogelijkheden zoals tram, bus en fiets. Ze ruilen hun salariswagen in en helpen zo mee aan het verminderen van de vele files.”, zegt een zichtbaar tevreden Van den Bergh, hoofdindiener van het wetsvoorstel. Het mobiliteitsbudget maakt nu nog een passage in de commissie Sociale Zaken.

 De cijfers bewijzen het: onze wegen slibben jaar na jaar een beetje meer dicht. Daar zit de bedrijfswagen voor iets tussen. Het aantal werknemers dat ervan gebruik maakt, neemt jaarlijks toe.

Heel wat van deze werknemers hebben een bedrijfswagen nodig als verlengstuk van hun job. Anderzijds stellen we vast dat er heel wat werknemers zijn die een (salaris)wagen als extralegaal voordeel krijgen, dikwijls in ruil voor een hoger loon. Zij zijn in hun keuze beperkt, want andere vervoersmiddelen zijn vaak fiscaal niet interessant. Maar daar komt met het mobiliteitsbudget eindelijk verandering in. Werknemers die hun bedrijfswagen inruilen, krijgen daarvoor een mobiliteitsbudget tot hun beschikking. Op die manier krijgt de werknemer de kans om zijn mobiliteit op een flexibele manier in te vullen en te kiezen voor alternatieve vervoersmodi. Hij kan bijvoorbeeld zijn dure salariswagen inruilen voor een treinabonnement, een fiets of een duurzamere wagen, al dan niet in een deelformule. En dat op een manier die fiscaal en sociaal interessant is. Wie een alternatief wenst voor de bedrijfswagen, zal dat nu eindelijk hebben. Zonder financieel nadeel.” - Jef Van den Bergh

 

Hoe werkt het?

De hoogte van dat bedrag wordt bepaald op basis van de reële kost van de ingeleverde bedrijfswagen. Een werknemer kan zijn mobiliteitsbudget besteden in drie pijlers. 

Net zoals bij een Netflix-abonnement, kan je met één budget kiezen uit allerlei mogelijkheden:  

  • Pijler 1: ruil je salariswagen in voor een milieuvriendelijkere wagen (met dezelfde (para)fiscale regels als een bedrijfswagen).
  • Pijler 2: ruil je salariswagen in voor duurzame vervoermiddelen en -diensten die volledig (para)fiscaal worden vrijgesteld. Zo kan je kiezen voor een elektrische fiets of een monowheel in combinatie met een treinabonnement. Naast fietsen, motorfietsen en het openbaar vervoer, kan je ook kiezen voor een deeloplossing zoals carpooling of autodelen. De werknemer kiest zelf welke vervoersmodi het best bij zijn of haar situatie passen.
  • Pijler 3: tot slot kan je ervoor kiezen om het bedrag om te zetten in loon. Let op, hierop betaal je nog steeds een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 38,07 %. Op die manier wordt het interessanter om te kiezen voor de eerste twee pijlers en draagt het dus effectief bij tot een mobiliteitsverandering. Het mobiliteitsbudget draagt bovendien bij tot de opbouw van pensioenrechten en andere sociale rechten. Daarin verschilt het van het bestaande “cash for car”- systeem.

Van den Bergh merkt op dat het mobiliteitsbudget ook toegankelijk is voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen. “Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe werknemers, denk aan startende jongeren, onmiddellijk kunnen kiezen voor het mobiliteitsbudget en dus niet automatisch in de file gaan staan.”. Hij besluit: “We nemen vandaag een belangrijke horde op de weg naar een nieuw, duurzaam mobiliteitsevenwicht. En zo zijn we maar een stap verwijderd van MaaS (Mobility as a Service), dé mobiliteitsformule van de toekomst, ondertussen ook gekend als ‘de Netflix van de mobiliteit’.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).