Minister Vandeurzen hertekent Vlaams ziekenhuislandschap

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Na een testfase staat het ziekenhuislandschap in Vlaanderen klaar om zich te organiseren in netwerken die tot doel hebben zich overal zo kort mogelijk op de patiënt te oriënteren.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, lanceerde op 25 juli 2018 een oproep naar de Vlaamse ziekenhuizen om zich in te schrijven voor een pilootfase in het traject naar een regionale zorgstrategische planning. Hiervoor moesten ziekenhuizen zich gegroepeerd kandidaatstellen.

De doelstelling daarbij is dat het aanbod van een groep ziekenhuizen beter aansluit op de behoeften van de populatie in een welbepaald zorggebied. Zo wordt een concentratie van expertise voor gespecialiseerde ziekenhuiszorg beoogd alsook een garantie van een toegankelijk basisspecialistisch aanbod over het volledige Vlaamse grondgebied.

Voorwaarde was dat de kandidaturen werden ingediend vanuit een stabiele samenwerking waarbij het werkingsgebied van het samenwerkingsinitiatief een aaneengesloten gebied vormt waarin alle ziekenhuizen betrokken worden. Naast de bereidheid tot onderlinge samenwerking en afstemming dienden de zorggebieden ook voldoende te scharnieren met de eerstelijnszones in functie van  afstemming met de eerste lijn, revalidatie en geestelijke gezondheid.

Succesvolle oproep: 11 netwerken klaar voor uitvoering

De oproep kende succes: 13 samenwerkingsinitiatieven hebben zich kandidaat gesteld om een regionaal zorgstrategisch plan op te stellen. Samen bestrijken deze voorstellen het hele Vlaamse grondgebied. Van de 13 kandidaturen werden er in eerste instantie reeds 11 voor uitvoering aangenomen. Voor de regio Gent/Zuid-Oost-Vlaanderen werd met de betrokken ziekenhuizen een akkoord bereikt over de concrete aanpak zodat ook deze regio kan aansluiten bij de zorgstrategische oefening.

Op een studiedag in Brussel werd woensdag 21 november 2018 het voorstel van begeleiding aan de sector toegelicht. Het consortium Deloitte - Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) - Omni Care Consult werd onder de arm genomen en zal vanaf vandaag gedurende een jaar een coachingtraject voorzien om de kandidaten te begeleiden bij de implementatie van de plannen.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.