Meetrekken wie het moeilijk heeft

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Al van bij de start van deze regeringen, heeft CD&V gepleit voor economische groei mét sociale vooruitgang. We geven een duwtje in de rug aan diegenen die vooruit willen en kunnen, maar we laten niemand achter. Daarom leveren we extra inspanningen om mensen die het moeilijker hebben te ondersteunen en vooruit te trekken. Een sterk sociaal beleid blijft dan ook cruciaal.

Pensioenen en uitkeringen

Het minimumpensioen voor wie een volledige carrière heeft gewerkt wordt verhoogd met 0,7 procent. Daarnaast wordt de fiscale vrijstelling voor pensioensparen verhoogd.

In de strijd tegen armoede worden het leefloon en de uitkeringen voor personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen, verder verhoogd richting de armoedegrens. Voor alleenstaande ouders met armoederisico worden verdere inkomensondersteunende maatregelen genomen, waaronder een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang.

Wie met een deeltijds contract werkt om voor een ziek familielid te kunnen zorgen, kan die zorgtijd voortaan laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een minimumpensioen. Mantelzorgers worden op die manier extra ondersteund. De gelijkstelling voor het pensioen geldt voor een periode van maximum 48 maanden.

Sterkere samenleving

Naast het optrekken van pensioenen en uitkeringen, heeft de regering ook oog voor het mentale welzijn van mensen die het moeilijker hebben. Zo zal een bezoek aan de psycholoog voortaan worden terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts of in geval van opname in het globaal medisch dossier.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.