Meetrekken wie het moeilijk heeft

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Al van bij de start van deze regeringen, heeft CD&V gepleit voor economische groei mét sociale vooruitgang. We geven een duwtje in de rug aan diegenen die vooruit willen en kunnen, maar we laten niemand achter. Daarom leveren we extra inspanningen om mensen die het moeilijker hebben te ondersteunen en vooruit te trekken. Een sterk sociaal beleid blijft dan ook cruciaal.

Pensioenen en uitkeringen

Het minimumpensioen voor wie een volledige carrière heeft gewerkt wordt verhoogd met 0,7 procent. Daarnaast wordt de fiscale vrijstelling voor pensioensparen verhoogd.

In de strijd tegen armoede worden het leefloon en de uitkeringen voor personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen, verder verhoogd richting de armoedegrens. Voor alleenstaande ouders met armoederisico worden verdere inkomensondersteunende maatregelen genomen, waaronder een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang.

Wie met een deeltijds contract werkt om voor een ziek familielid te kunnen zorgen, kan die zorgtijd voortaan laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een minimumpensioen. Mantelzorgers worden op die manier extra ondersteund. De gelijkstelling voor het pensioen geldt voor een periode van maximum 48 maanden.

Sterkere samenleving

Naast het optrekken van pensioenen en uitkeringen, heeft de regering ook oog voor het mentale welzijn van mensen die het moeilijker hebben. Zo zal een bezoek aan de psycholoog voortaan worden terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts of in geval van opname in het globaal medisch dossier.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).