Meetrekken wie het moeilijk heeft

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Al van bij de start van deze regeringen, heeft CD&V gepleit voor economische groei mét sociale vooruitgang. We geven een duwtje in de rug aan diegenen die vooruit willen en kunnen, maar we laten niemand achter. Daarom leveren we extra inspanningen om mensen die het moeilijker hebben te ondersteunen en vooruit te trekken. Een sterk sociaal beleid blijft dan ook cruciaal.

Pensioenen en uitkeringen

Het minimumpensioen voor wie een volledige carrière heeft gewerkt wordt verhoogd met 0,7 procent. Daarnaast wordt de fiscale vrijstelling voor pensioensparen verhoogd.

In de strijd tegen armoede worden het leefloon en de uitkeringen voor personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen, verder verhoogd richting de armoedegrens. Voor alleenstaande ouders met armoederisico worden verdere inkomensondersteunende maatregelen genomen, waaronder een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang.

Wie met een deeltijds contract werkt om voor een ziek familielid te kunnen zorgen, kan die zorgtijd voortaan laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een minimumpensioen. Mantelzorgers worden op die manier extra ondersteund. De gelijkstelling voor het pensioen geldt voor een periode van maximum 48 maanden.

Sterkere samenleving

Naast het optrekken van pensioenen en uitkeringen, heeft de regering ook oog voor het mentale welzijn van mensen die het moeilijker hebben. Zo zal een bezoek aan de psycholoog voortaan worden terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts of in geval van opname in het globaal medisch dossier.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.