Meer dan 1.200 asielzoekers verlieten opvang door nieuwe maatregelen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole De Moor

Deel dit artikel

Meer asielzoekers verlaten de asielopvang en de wachtlijst daalt voor het eerst. Staatssecretaris de Moor nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Die hebben effect, want al meer dan 1.200 asielzoekers verlieten daardoor het opvangnetwerk.

Nicole de Moor:

“Een verblijf in de opvang moet niet langer duren dan nodig is. Met de maatregelen uit de migratiedeal sluiten we achterpoortjes uit het verleden en laten we meer mensen uitstromen. Al meer dan 1.200 mensen verlieten daardoor de opvangcentra en maakten zo plaats voor asielzoekers die op de wachtlijst staan.”

Door een hogere uitstroom van asielzoekers uit de opvang en een lagere instroom, neemt de wachtlijst voor het eerst af. Die is daardoor onder de 3.000 personen gezakt. Heel wat van de mensen op de wachtlijst worden bovendien al opgevangen in het kader van de conventie met het Brusselse Gewest. Toch blijft de instroom van asielzoekers van die aard dat alleenstaande mannen niet de dag van hun registratie opgevangen worden en op een wachtlijst komen. Elke dag worden mensen van op die wachtlijst, opgenomen in het netwerk van Fedasil. Alle beschikbare opvangplaatsen blijven nodig.

Met verschillende maatregelen verhoogde staatssecretaris de Moor de afgelopen maanden de uitstroom van asielzoekers uit de opvangcentra.

Langdurig werkende asielzoekers die op hun eigen benen konden staan moesten de afgelopen maanden de opvang verlaten. Het gaat om mensen met een duurzaam contract van langer dan zes maanden of onbepaalde duur die minstens het leefloon verdienen. Sinds december verlieten door die maatregel werkende asielzoekers de opvang. In december waren dat er 90, de eerste maanden van dit jaar 253. De Moor werkt ook aan een nieuwe regeling om er voor te zorgen dat werkenden die in de opvangcentra blijven, in de toekomst een faire bijdrage zullen betalen.

Daarnaast voorziet de Moor een strikte opvolging van mensen die langer dan 3 jaar in de opvang verblijven. Een werkgroep bekijkt alle dossiers, met de bedoeling om lopende procedures sneller af te handelen en te zorgen dat zij uitstromen uit de opvang. Het gaat hier niet over een soepeler beleid, maar wel over een striktere opvolging. Al 896 personen verlieten op die manier de opvang sinds januari.

Om de opvangduur structureel te verkorten wordt in de migratiedeal een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt zal de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Dat achterpoortje wordt gesloten.

Verder versterkte de Moor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat asielaanvragen beoordeelt, met extra medewerkers. Sinds vorige zomer werden meer dan 70 extra medewerkers aangeworven. Ook deze maand zullen nog nieuwe medewerkers in dienst treden. Door die grotere personeelsinzet en snellere procedures, steeg het aantal beslissingen aanzienlijk naar 2.677 personen in maart en 2.463 in april, tegenover gemiddeld 2.000 beslissingen in 2022. Als meer beslissingen worden genomen, stromen ook meer asielzoekers uit het opvangnetwerk.

Naast maatregelen om meer asielzoekers uit de opvang te doen uitstromen, werkt staatssecretaris de Moor ook aan het verlagen van de instroom. Er wordt kort op de bal gespeeld wanneer nieuwe fenomenen zich voordoen. Zo was er een sterke toename van Moldavische asielzoekers, met meer dan 120 aanvragen in maart. Door een snelle behandeling van die aanvragen en preventie, halveerde het aantal aanvragen in april. Moldaviërs maken nauwelijks kans op asiel in ons land. Vorig jaar kreeg 99 procent van de Moldavische asielzoekers een negatieve beslissing. 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.