Meer dan 1.200 asielzoekers verlieten opvang door nieuwe maatregelen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Meer asielzoekers verlaten de asielopvang en de wachtlijst daalt voor het eerst. Staatssecretaris de Moor nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Die hebben effect, want al meer dan 1.200 asielzoekers verlieten daardoor het opvangnetwerk.

Nicole de Moor:

“Een verblijf in de opvang moet niet langer duren dan nodig is. Met de maatregelen uit de migratiedeal sluiten we achterpoortjes uit het verleden en laten we meer mensen uitstromen. Al meer dan 1.200 mensen verlieten daardoor de opvangcentra en maakten zo plaats voor asielzoekers die op de wachtlijst staan.”

Door een hogere uitstroom van asielzoekers uit de opvang en een lagere instroom, neemt de wachtlijst voor het eerst af. Die is daardoor onder de 3.000 personen gezakt. Heel wat van de mensen op de wachtlijst worden bovendien al opgevangen in het kader van de conventie met het Brusselse Gewest. Toch blijft de instroom van asielzoekers van die aard dat alleenstaande mannen niet de dag van hun registratie opgevangen worden en op een wachtlijst komen. Elke dag worden mensen van op die wachtlijst, opgenomen in het netwerk van Fedasil. Alle beschikbare opvangplaatsen blijven nodig.

Met verschillende maatregelen verhoogde staatssecretaris de Moor de afgelopen maanden de uitstroom van asielzoekers uit de opvangcentra.

Langdurig werkende asielzoekers die op hun eigen benen konden staan moesten de afgelopen maanden de opvang verlaten. Het gaat om mensen met een duurzaam contract van langer dan zes maanden of onbepaalde duur die minstens het leefloon verdienen. Sinds december verlieten door die maatregel werkende asielzoekers de opvang. In december waren dat er 90, de eerste maanden van dit jaar 253. De Moor werkt ook aan een nieuwe regeling om er voor te zorgen dat werkenden die in de opvangcentra blijven, in de toekomst een faire bijdrage zullen betalen.

Daarnaast voorziet de Moor een strikte opvolging van mensen die langer dan 3 jaar in de opvang verblijven. Een werkgroep bekijkt alle dossiers, met de bedoeling om lopende procedures sneller af te handelen en te zorgen dat zij uitstromen uit de opvang. Het gaat hier niet over een soepeler beleid, maar wel over een striktere opvolging. Al 896 personen verlieten op die manier de opvang sinds januari.

Om de opvangduur structureel te verkorten wordt in de migratiedeal een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt zal de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Dat achterpoortje wordt gesloten.

Verder versterkte de Moor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat asielaanvragen beoordeelt, met extra medewerkers. Sinds vorige zomer werden meer dan 70 extra medewerkers aangeworven. Ook deze maand zullen nog nieuwe medewerkers in dienst treden. Door die grotere personeelsinzet en snellere procedures, steeg het aantal beslissingen aanzienlijk naar 2.677 personen in maart en 2.463 in april, tegenover gemiddeld 2.000 beslissingen in 2022. Als meer beslissingen worden genomen, stromen ook meer asielzoekers uit het opvangnetwerk.

Naast maatregelen om meer asielzoekers uit de opvang te doen uitstromen, werkt staatssecretaris de Moor ook aan het verlagen van de instroom. Er wordt kort op de bal gespeeld wanneer nieuwe fenomenen zich voordoen. Zo was er een sterke toename van Moldavische asielzoekers, met meer dan 120 aanvragen in maart. Door een snelle behandeling van die aanvragen en preventie, halveerde het aantal aanvragen in april. Moldaviërs maken nauwelijks kans op asiel in ons land. Vorig jaar kreeg 99 procent van de Moldavische asielzoekers een negatieve beslissing. 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.