Malafide bouwondernemers worden aangepakt

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

Minister van Consumentenbescherming Nathalie Muylle lanceert vandaag een unieke samenwerking tussen de FOD Economie, Confederatie Bouw, Bouwunie, Netwerk Architecten Vlaanderen, Assuralia en Test-Aankoop om bouwers en verbouwers beter te beschermen. Zo werd er een duidelijk traject vastgelegd om mogelijke wantoestanden met malafide ondernemingen in de sector te vermijden en consumenten in de toekomst nog beter te beschermen.

De eerste stap is het grondig informeren van bouwers en verbouwers. Vervolgens wordt een uniek klachtenloket voor alle bouwgerelateerde problemen uitgerold. Ten slotte zullen er ook richtlijnen gepubliceerd worden omtrent een effectieve voorschotten- en waarborgenregeling.

Nathalie Muylle: “Het bouwen van een huis of het renoveren van je woning is een belangrijke gebeurtenis. Daarbij zien we al te vaak enorme problemen opduiken: voorschotten worden betaald zonder tegenprestatie, werken worden niet of slecht uitgevoerd, malafide ondernemingen verdwijnen op mysterieuze wijze met geld,… Door goed geïnformeerd te starten, kunnen later veel problemen worden vermeden. Dit is slechts een eerste stap in een proces richting betere informatie voor bouwers en verbouwers. Daarnaast wordt er met de verschillende partners gezocht naar een meer doelgerichte consumentenbescherming. Op uitdrukkelijke vraag wordt er zo onder meer werk gemaakt van een uniek klachtenloket en worden er richtlijnen opgesteld rond waarborgen en voorschotten. Zo voorkomen we dat er misbruik gemaakt wordt van consumenten.” 

Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die ooit problemen heeft gekend tijdens zijn renovatie of bouw. Aangezien dit vaak projecten zijn met een groot kostenplaatje, kunnen ook de financiële en emotionele gevolgen bij problemen flink oplopen. Op vraag van ‘De Inspecteur’ van Radio 2, neemt de minister het heft in handen op samen met alle partners uit de sector werk te maken van een betere consumentenbescherming via verschillende stappen.

Sensibiliseren en informeren is daarbij een eerste stap in de goede richting. Door de veelheid aan versnipperde informatie, is het soms moeilijk voor kandidaat-bouwers om door de bomen het bos te zien. De gemeenschappelijke brochure in samenwerking met alle belangrijke partners in de bouwsector toont op een heldere manier de do’s and don’ts waar elke kandidaat-bouwer mee in aanraking komt. Daarnaast wordt er de nodige aandacht besteed aan de doorverwijzing naar handige websites en informatiekanalen. De bouwsector is dan ook bijzonder tevreden met het resultaat en hoopt op deze manier een handje te kunnen toesteken.

De brochure ‘De 10 geboden van de kandidaat-bouwer’ is dan ook een echte aanrader en staat vol nuttige tips. Er  wordt onder meer ingegaan op hoe de belangrijkste valkuilen vermeden kunnen worden, zoals het opstellen van een realistisch budget, enkel betalen wanneer men een factuur krijgt of bedenktijd nemen alvorens een contract te ondertekenen.

Het werk is echter niet af met deze brochure. Samen met de verschillende partners werden afspraken gemaakt om verdere acties te ondernemen om bouwers en verbouwers beter te beschermen. Zo wordt er werk gemaakt van één centraal meldpunt voor alle vragen en klachten omtrent bouwen en verbouwen. Dit unieke loket zal consumenten eenduidig kunnen antwoorden waar de Consumentenombudsdienst of de Verzoeningscommissie Bouw soms niet over alle informatie beschikten. In een volgend stadium zullen er richtlijnen uitgewerkt worden die duidelijkheid geven rond waarborgen en voorschotten.

Het is daarbij duidelijk dat alle partners de consument hoog in het vaandel dragen en zich willen engageren om problemen te voorkomen. Deze samenwerking is daarom ook zo uniek in zijn aanpak waarbij er uit alle hoeken van de sector wordt samengewerkt aan een betere bescherming voor de consument zonder elkaar met de vinger te wijzen.

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie: “Kandidaat-bouwers staan op het punt om wellicht de grootste investering van hun leven te doen. De keuze van de aannemer is dan ook zeer belangrijk en moet goed beredeneerd gebeuren.  Houd als bouwer rekening met deze 10 geboden en ga enkel in zee met een betrouwbaar bedrijf dat op z’n minst geen sociale of fiscale schulden heeft. De federale overheid heeft met www.checkinhoudingsplicht.be een erg handige tool ontwikkeld om dit te checken.”

Test-Aankoop: “Bouwproblemen en conflicten tussen consumenten en aannemers zijn op ons contactcenter dagelijkse kost. Onze juristen staan de mensen die een renovatie of een nieuwbouw ondernemen dan ook met raad bij om een oplossing te bieden voor hun problemen. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen: vandaar dat wij mee onze schouders onder deze brochure hebben gezet. Het is immers van cruciaal belang dat de consument optimaal geïnformeerd is over de verschillende stappen van het bouwproject alvorens hij van start gaat.”

“Voor de bouwsector is het van belang dat consumenten een goede professionele relatie hebben met hun aannemer. Daarom werkte onze organisatie ten volle mee aan deze brochure. De Confederatie Bouw helpt consumenten trouwens al lang verder. Onder meer via www.buildyourhome.be, een website die concrete tips geeft om tot een geslaagd (ver)bouwproject te komen, maar ook een applicatie bevat die toelaat om te zoeken naar aannemers die geen fiscale en sociale schulden hebben, en daarentegen wel over de nodige vakkennis beschikken. Sinds kort kunnen bouwondernemers via de Confederatie Bouw ook attesten krijgen op basis van hun beroepsbekwaamheid. Ook op die manier willen we zorgen voor een goede samenwerking tussen klant en aannemer”, besluit gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Robert de Mûelenaere.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.