Kwaliteitsvol onderwijs is een recht, ook voor zieke kinderen!

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits versterkt het onderwijs voor zieke leerlingen. Vanaf 1 januari 2019 wordt tijdelijk onderwijs aan huis ook mogelijk voor kleuters. Minister Crevits maakt daar 180.00 euro voor vrij.

>> Ontdek hier onze kernthema's

Kinderen die langdurig thuis zijn wegens ziekte, hebben vandaag vanaf de leeftijd van 5 jaar recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). TOAH wordt georganiseerd door de school waar het kind als leerling is ingeschreven.  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits breidt dit uit zodat ook kinderen vanaf de eerste kleuterklas daar gebruik van kunnen maken en voorziet daarvoor in 180.000 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2019.

Een leerling die langdurig of chronisch ziek is heeft gratis recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Per 9 halve dagen afwezigheid kan er 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis aangeboden worden. Tijdelijk onderwijs aan huis zit in de zogenaamde open-end financiering. Dat betekent dat voor elke leerling die in dat stelsel onderwijs krijgt, de school lestijden toegekend krijgt. In schooljaar 2017-2018 kregen meer dan 2.200 leerlingen uit het basis en het secundair onderwijs tijdelijk onderwijs aan huis. Dat is een stijging met 40% tegenover het schooljaar 2014-2015.

Voor chronisch zieke kinderen, die afwezig zijn van school omdat hun ziekte acuut opspeelt of die een terugkerende behandeling moeten ondergaan, wordt de regelgeving tijdelijk onderwijs aan huis flexibeler en de planlast verminderd. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de extra uren TOAH ook op school worden gegeven. De plaats en het tijdstip van de extra uren TOAH moeten bepaald worden in onderling overleg met de ouders, die hun akkoord moeten geven. Daarnaast wordt een administratieve vereenvoudiging gerealiseerd, door chronisch zieke leerlingen op basis van het juiste attest een automatisch recht te geven op TOAH in plaats van dit voor elke 9 halve dagen afwezigheid opnieuw te laten aanvragen.

Alle leerlingen, ook zieke kleuters, hebben recht op onderwijs. Genezen staat op de eerste plaats, maar weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de thuisschool bewaart, dragen ook bij tot een goed herstel. Tijdelijk onderwijs aan huis verdient een uitbreiding zodat alle kleuters, en niet alleen 5 jarigen, hiervan gebruik kunnen maken. Met deze beslissing komen we ook tegemoet aan vragen van Kom op Tegen Kanker die als sterke en warme organisatie inspiratie biedt als het gaat over onderwijs aan zieke kinderen.” - Hilde Crevits

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).