Kwaliteitsvol onderwijs is een recht, ook voor zieke kinderen!

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits versterkt het onderwijs voor zieke leerlingen. Vanaf 1 januari 2019 wordt tijdelijk onderwijs aan huis ook mogelijk voor kleuters. Minister Crevits maakt daar 180.00 euro voor vrij.

>> Ontdek hier onze kernthema's

Kinderen die langdurig thuis zijn wegens ziekte, hebben vandaag vanaf de leeftijd van 5 jaar recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). TOAH wordt georganiseerd door de school waar het kind als leerling is ingeschreven.  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits breidt dit uit zodat ook kinderen vanaf de eerste kleuterklas daar gebruik van kunnen maken en voorziet daarvoor in 180.000 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2019.

Een leerling die langdurig of chronisch ziek is heeft gratis recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Per 9 halve dagen afwezigheid kan er 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis aangeboden worden. Tijdelijk onderwijs aan huis zit in de zogenaamde open-end financiering. Dat betekent dat voor elke leerling die in dat stelsel onderwijs krijgt, de school lestijden toegekend krijgt. In schooljaar 2017-2018 kregen meer dan 2.200 leerlingen uit het basis en het secundair onderwijs tijdelijk onderwijs aan huis. Dat is een stijging met 40% tegenover het schooljaar 2014-2015.

Voor chronisch zieke kinderen, die afwezig zijn van school omdat hun ziekte acuut opspeelt of die een terugkerende behandeling moeten ondergaan, wordt de regelgeving tijdelijk onderwijs aan huis flexibeler en de planlast verminderd. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de extra uren TOAH ook op school worden gegeven. De plaats en het tijdstip van de extra uren TOAH moeten bepaald worden in onderling overleg met de ouders, die hun akkoord moeten geven. Daarnaast wordt een administratieve vereenvoudiging gerealiseerd, door chronisch zieke leerlingen op basis van het juiste attest een automatisch recht te geven op TOAH in plaats van dit voor elke 9 halve dagen afwezigheid opnieuw te laten aanvragen.

Alle leerlingen, ook zieke kleuters, hebben recht op onderwijs. Genezen staat op de eerste plaats, maar weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de thuisschool bewaart, dragen ook bij tot een goed herstel. Tijdelijk onderwijs aan huis verdient een uitbreiding zodat alle kleuters, en niet alleen 5 jarigen, hiervan gebruik kunnen maken. Met deze beslissing komen we ook tegemoet aan vragen van Kom op Tegen Kanker die als sterke en warme organisatie inspiratie biedt als het gaat over onderwijs aan zieke kinderen.” - Hilde Crevits

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.