Kris Poelaert

Senator, Burgemeester Herne

8 oktober 2000:
Onverwacht behaalde ik een knap resultaat van 810 stemmen bij mijn eerste gemeenteraadsverkiezingen. De naam Poelaert heeft duidelijk een rol gespeeld. Lijsttrekker en uittredend eerste schepen Marc Bombaert verzocht me het burgemeestersambt op te nemen. Met zijn steun en die van de andere schepenen heb ik de taak aanvaard.

1 januari 2001
:
Het begin van een nieuwe carrière. Uit het niets, 28 jaar en zonder ervaring begon ik aan iets waarvan ik alleen de inhoud kende door de afwezigheid van mijn vader. Met de grootste gedrevenheid, een enorme inzet en een hart voor Groot-Herne, van ons dorp het beste maken dat er bestaat! Een dorp waar eenieder thuis is.

6 oktober 2006:
Een nog onverwachter resultaat dan in 2000: met 3003 voorkeurstemmen hebben de Hernenaren me beloond voor zes jaar inzet voor onze gemeente. Die appreciatie is het dankbaarste geschenk dat een mens krijgen mag, en daar blijf ik eeuwig dankbaar voor! Bij de provincieraadsverkiezingen was 6411 het resultaat.

Tot heden heb ik me nog niet één dag burgemeester gevoeld, maar wel steeds verantwoordelijk. Ik weet wie ik ben, en vooral wie ik niet ben.