Krachtig signaal van jongeren voor ons klimaat wordt gehoord

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Voor de tweede donderdag op rij kwamen leerlingen in Brussel op straat om hun stem te laten horen voor ons klimaat. Vlaams minister voor klimaat Joke Schauvliege ontving woensdagnamiddag, samen met andere leden van de Vlaamse regering, de jongeren om te luisteren naar hun bezorgdheden en toelichting te geven bij het Vlaamse klimaatbeleid.

De minister kondigde een vervolggesprek aan en benadrukte dat iedereen beseft dat er, bovenop de vele inspanningen van de Vlaamse regering, nog bijkomende maatregelen nodig zijn om ons klimaat te beschermen. De komende maanden gaat de regering opnieuw aan tafel met de jongeren om te kijken welke extra maatregelen genomen kunnen worden.
CD&V deelt de bezorgdheden van de scholieren over het klimaat.

Vlaams klimaatbeleid
Klimaat staat ook in Vlaanderen terecht bovenaan de agenda. We moeten zorg dragen voor ons klimaat en dragen allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid over de toekomst van onze planeet. Duidelijke engagementen en inspanningen zijn absoluut nodig om onomkeerbare milieuschade tegen te gaan, maar iedereen zal een inspanning moeten doen. We moeten er ook steeds over waken dat we maatregelen nemen die haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk aanvaard zijn, zodat iedereen mee kan.


De jongeren kregen tijdens hun bezoek ook uitgebreid toelichting over de vele maatregelen die  Vlaamse regering de afgelopen jaren al nam om ons klimaat te beschermen:

  • Strijd tegen plastic: een verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes, bekers en bestek tijdens evenementen. Lees hier alles over onze strijd tegen plastic: www.weg met plastic.be
  • Strijd tegen zwerfvuil: recyclage van 90% tegen 2020
  • De afgelopen jaren (2014-2019) werd 1,5 miljard euro voorzien voor concrete klimaatmaatregelen
  • Vlaams Klimaatfonds: 440 miljoen euro voor extra maatregelen in rusthuizen, ziekenhuizen, sociale woningen,
    cultuurcentra en jeugdhuizen.
  • Vergroening van de bussen van de lijn: geen dieselbussen meer, enkel nog hybride bussen vanaf 2019 en elektrische bussen vanaf 2020.
  • Zwaarder belasten van vervuilende auto’s
  • Extra investeringen in fietsinfrastructuur, natuur & bos (+100 miljoen)

Joke Schauvliege: “De Vlaamse overheid neemt vandaag al heel wat ambitieuze maatregelen om ons klimaat te beschermen. Al beseft iedereen dat we meer ambitie moeten durven tonen voor het klimaat en er nog heel wat bijkomende maatregelen nodig zijn om onze planeet te beschermen. Dat is een terechte zorg van deze jongeren.”

 

 

Samen werken aan de toekomst

De komende maanden zal de Vlaamse regering rondetafelgesprekken organiseren met één jongere uit elke gemeente en verschillende klimaatexperten om samen te kijken welke bijkomende maatregelen genomen kunnen worden voor ons klimaat.

Joke Schauvliege: “Het engagement van de vele jongeren voor ons klimaat verdient absoluut respect. De Vlaamse Regering is er dan ook van overtuigd dat geëngageerde scholieren een voortrekkersrol kunnen spelen en leeftijdsgenoten kunnen inspireren om de klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. We dragen het aanwakkeren van burgerzin en burgerschap dan ook hoog in het vaandel. Vandaar dat het ook een sleutelcompetentie is in de nieuwe eindtermen die tot stand zijn gekomen na een breed maatschappelijk debat waarbij ook duizenden jongeren werden bevraagd. Jongerenparticipatie heeft dan ook wel degelijk een invloed op het beleid. Ik betreur nog altijd het tijdstip van de acties. Ik geloof zeker dat spijbelen voor sommige jongeren geen invloed heeft, maar dat geldt niet voor elke leerling."

CD&V deelt de bezorgdheden van de scholieren over het klimaat en neemt het voortouw bij de opmaak van een sterk Vlaams klimaatbeleid. 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.