Kopstukken in élke provincie en 9 ‘nieuwe’ lijsttrekkers

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Op advies van voorzitter Sammy Mahdi en het nationale lijstvormingscomité heeft de nationale partijraad van cd&v vanavond haar goedkeuring gegeven aan de lijsttrekkers voor de verkiezingen van juni 2024.

Onze partij kan rekenen op echte kopstukken in élke provincie en zorgt meer dan ooit voor een mix van vernieuwing én ervaring. In vergelijking met de laatste verkiezingen in 2019 zullen er bij de verkiezingen 9 ‘nieuwe’ lijsttrekkers te tellen zijn. Daarbij gaat het om zowel huidige ministers als parlementsleden die voor het eerst het kopmanschap op een specifieke lijst opnemen. De partij blijft bij de verkiezingen ook rekenen op de ervaring en expertise van verschillende sterkhouders die hun strepen verdiend hebben.

De uitdaging in 2024 is voor cd&v duidelijk:

Wij willen een warm Vlaanderen waar iedereen het respect krijgt dat hij verdient. Onze gezinnen, de hardwerkende middenklasse, onze ouderen. Mensen hebben het gevoel dat het contract tussen de overheid en de burger gebroken is. Ze doen voortdurend hun uiterste best maar vinden dat ze onvoldoende in ruil krijgen voor hun inspanningen. Sommige mensen voelen zich vergeten, oneerlijk behandeld of onterecht geviseerd door politici. Denk maar aan de uitlatingen van sommigen over huismoeders. Dat is niet het Vlaanderen dat wij willen en we zullen er als warme volkspartij alles aan doen om dat te voorkomen. Cd&v is de beste garantie dat niemand in Vlaanderen zich vergeten of in de steek gelaten voelt door het beleid. We hebben in élke provincie ijzersterke kopstukken om dat ook waar te maken”, zegt voorzitter Sammy Mahdi.

Duels met boegbeelden uit en in elke provincie

Onze partij is de afgelopen legislatuur sterk vernieuwd. Met onder meer een nieuwe interne partijorganisatie, een versterkte studiedienst en een nieuw partijhoofdkwartier. Er zijn bovendien heel wat nieuwe gezichten gelanceerd. Ministers die op hun departementen bewezen hebben een duidelijke politieke visie te hebben, hervormingsgezind zijn en over een sterke dossierkennis beschikken. Ook onze parlementsleden combineren uitstekend parlementair werk met een sterke voeling van wat er bij mensen leeft in hun dagelijkse wereld. 

Onze huidige ploeg is een bijzondere goede mix van ervaring en talentvolle nieuwe gezichten die nog niet lang meedraaien in de toppolitiek, maar op korte termijn uitgegroeid zijn tot absolute sterkhouders in de regeringen en de parlementen. In tegenstelling tot andere partijen hebben we ook echte kopstukken in élke provincie. Die sterkte willen we dan ook uitspelen en de keuze van de lijsttrekkers is daar een logisch gevolg van. We blijven inzetten op vernieuwing, zonder het goede overboord te gooien”, zegt Sammy Mahdi.

In een notendop:

 • 9 ‘nieuwe’ lijsttrekkers ten opzichte van de verkiezingen in 2019. De partij wilt ook bij de verdere samenstelling van de lijsten in elke kieskring nieuw talent kansen geven:
  • Binnen de top 3 van elke lijst zal een aankomend talent of een jongere gelanceerd worden.
  • Opvolgersplekken moeten maximaal gereserveerd worden voor aankomend talent.
 • Duidelijke boegbeelden in elke provincie waar mensen zich in kunnen herkennen. We zoeken het duel op met andere partijen in elke provincie, met kopstukken die nationale bekendheid hebben, maar tevens sterk regionaal ingebed zijn, dicht bij de mensen staan en in hun politiek werk steeds aandacht hebben voor de bezorgdheden op het terrein.
 • In elke provincie (kieskring) twee kopstukken met sterk uiteenlopende profielen, die als team heel complementair zijn. Als partij vinden we het immers belangrijk dat elke bevolkingsgroep en inwoner van de kieskring zich vertegenwoordigd voelt, waar hij ook woont.

“Wij willen verkiezingen zoals verkiezingen moeten zijn. Geen verkiezingen over de hoofden van mensen, maar wel een duidelijke keuze voor politici in elke kieskring, met politici die regionaal sterk ingebed zijn en weten wat er leeft. Mensen willen geen kandidaat die ze enkel kennen van televisie. We willen dat kiezers kunnen stemmen op kopstukken van vlees en bloed die ze van kortbij kennen, waarvan ze weten dat ze evenveel wakker liggen van problemen in hun streek als de mensen die er elke dag wonen en leven. Met al onze kopstukken hebben we de beste troeven in handen om in elke provincie in Vlaanderen de strijd aan te gaan en mensen te overtuigen van onze visie. Er is ook geen partij die meer aandacht heeft voor wat er leeft op het terrein en daar ook zoveel mogelijk rekening mee probeert te houden in het beleid in Brussel dan de onze”, zegt Sammy Mahdi.

De 13 lijsttrekkers (7 vrouwen, 6 mannen):

 • In Antwerpen zal Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden de federale lijst aanvoeren. Annelies heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een bijzonder oordeelkundig minister van veiligheid die het voortdurend opnam voor meer respect voor onze veiligheidsdiensten. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers zal de Vlaamse lijst trekken.
 • In Limburg zal huidig Minister van Landbouw en Economie Jo Brouns de Vlaamse lijst trekken. Nawal Farih de federale Kamerlijst. Jo Brouns heeft als minister op korte tijd zijn sporen verdiend onder meer door het op te nemen voor de toekomst van onze landbouwers in Vlaanderen. Nawal Farih profileerde zich in de Kamer als een kritische stem voor het huidige beleid op vlak van gezondheidszorg en lanceerde zelf verschillende initiatieven om zorg toegankelijk en nabij te houden voor iedereen. 
 • Vlaams-Brabant is in de goede handen van Sammy Mahdi (federale lijst) en Peter Van Rompuy (Vlaamse lijst). Sammy Mahdi zetelde in 2020 enkele maanden in het federale parlement en kan, naast zijn voorzitterschap, ook terugblikken op zijn ervaring als federaal Staatssecretaris. Met Peter Van Rompuy, huidig fractieleider in het Vlaams parlement, blijft de partij beroep doen op de jarenlange ervaring en expertise die hij opgebouwd heeft in Vlaamse dossiers.
 • In West-Vlaanderen wordt gekozen voor de ervaring en dossierkennis van Hilde Crevits (Vlaamse lijst) en Nathalie Muylle (federaal). Hilde Crevits is dé West-Vlaamse rots in de branding in de Vlaamse regering en groeide de afgelopen jaren uit tot de zorgmama van Vlaanderen die het elke dag opneemt voor onze gezinnen, onze ouderen en de meest kwetsbaren in onze samenleving. Nathalie Muylle, in een nabij verleden nog minister van werk en sociale zaken, wordt over de partijgrenzen heen gewaardeerd voor haar sterke dossierkennis op vlak van werk en arbeidsmarkt.
 • In Oost-Vlaanderen neemt Vincent Van Peteghem het lijsttrekkerschap van de federale lijst op, Nicole de Moor van de Vlaamse lijst. Vincent ontpopte zich in de federale regering tot de enige echte hervormer van het land. Nicole de Moor, afkomstig uit Sint-Gillis-Waas, is de migratie-experte van de Wetstraat die op een realistische manier de migratieproblematiek aanpakt en in Europa voor een historische doorbraak in het migratiebeleid tracht te zorgen.
 • In Brussel nemen net, zoals dat in 2019 het geval was, Benjamin Dalle en Bianca Debaets het voortouw bij de verkiezingen. Benjamin Dalle zal het lijsttrekkerschap van de Brusselse gewestlijst opnemen. Bianca Debaets die voor het Vlaams parlement. Benjamin is vandaag reeds als minister bevoegd voor Brussel, Bianca kan rekenen op haar jarenlange ervaring in Brussel. Wie een veilig en net Brussel wilt waar gezinnen ondersteund worden, kan niet rond Bianca en Benjamin.
 • Ook de Europese lijst krijgt met Wouter Beke een nieuwe lijsttrekker ten opzichte van vorige verkiezingen. Beke kent de EVP als geen ander. Hij is de geknipte figuur om te vermijden dat Europa zich laat leiden door de extremen en om te werken aan een Europa dat respect heeft voor de gevoeligheden van regio’s als Vlaanderen.

Tot slot legde de nationale partijraad ook enkele belangrijke principes vast aangaande de verdere samenstelling van de kieslijsten, zoals het rits-systeem op de hele lijst, waarbij vrouwen en mannen afwisselend op de lijst staan. Cd&v is altijd voorloper geweest inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen en streeft naar evenveel mannen als vrouwen bij onze mandatarissen. De provinciale partijraden zullen nu overgaan tot de bekrachtiging van de lijsttrekkers in hun provincie en zullen verdere stappen zetten in de lijstvorming in hun regio.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.