Justitie

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Kernpunten

  • We streven naar een hervorming van het strafproces, het strafregister en de voorlopige hechtenis.
  • We zetten de strijd tegen seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en drugscriminaliteit verder. Die laatste proberen we ook via alternatieve pistes zoals de LIVC’s, multidisciplinaire teams en gedwongen opname aan te pakken.
  • We streven naar een zinvolle strafuitvoering door een ketenaanpak en het terugdringen van de overbevolking in de gevangenissen.
  • Slachtofferzorg moet standaard voorzien worden met de mogelijkheid voor het slachtoffer om hiervan af te zien.
  • We verzetten ons tegen de reducering van het jeugddelinquentierecht tot het strafrecht en voorzien onder meer in een sterke en adequate pedagogische begeleiding.
  • We werken verder aan de modernisering van het burgerlijk recht en schrijven daarbij ook het recht op geweldloze opvoeding in.
  • We hebben blijvende aandacht voor de ouders van sterrenkindjes.
  • We streven naar een onafhankelijke en verantwoordelijke magistratuur van de 21e eeuw.
  • We voorzien in een toegankelijk justitie via welzijnsonthalen, multidisciplinaire advocatenkantoren en de rechtsbijstandverzekering.
Terug naar alle standpunten