Joke Schauvliege zet stap om sereniteit terug te brengen

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

Vandaag heeft Joke Schauvliege een stap gezet om de sereniteit en de redelijkheid in het klimaatdebat terug te brengen. Ze neemt ontslag als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Voorzitter Wouter Beke bedankt Joke Schauvliege voor haar werk van de laatste jaren als minister op een moeilijk domein :

“Joke is een minister die veel gedaan heeft voor de natuur, het leefmilieu en het klimaat. Ze heeft altijd geprobeerd om in haar beleid ecologie en economie te verzoenen en  ervoor te zorgen dat ook wie het moeilijk heeft mee kan. Dat is de redelijkheid die vandaag ontbreekt in het debat en brengt ons geen stap vooruit”.

 


Joke Schauvliege: “Ik heb steeds geprobeerd om natuur en landbouw te verzoenen en om oplossingen voor te stellen die haalbaar, betaalbaar en sociaal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik mooie resultaten kan voorleggen: het waterverbruik is gedaald, de CO2 uitstoot werd verlaagd, … Er liggen nog belangrijke dossiers op tafel en ik wil dat het klimaatbeleid drastisch gevoerd kan worden zonder dat mijn persoon dat hypothekeert.”

 

De laatste weken werd de druk op de minister bijzonder groot, waarbij de pijlen steeds meer op haar persoon werden gericht en niet langer het beleid centraal stond. Acties die enkel bedoeld zijn als een persoonlijke aanval en niet bijdragen tot oplossingen voor het klimaat zijn bijzonder te betreuren. Met zo’n acties zijn grenzen overschreden. “Kritiek op beleid mag, moet en kan stevig zijn, maar wanneer het persoonlijk wordt, zijn er grenzen” zegt voorzitter Wouter Beke. “Als het zo hard gespeeld wordt dat je functioneren wordt geblokkeerd en het op een bepaald moment meer gaat over Joke dan over de essentie, dan moet je zo’n beslissing nemen. In het belang van het beleid dat gevoerd moet worden zet Joke een stap die ik heel erg betreur, maar waar ik veel respect voor heb” besluit Hilde Crevits.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.