Joke Schauvliege maakt werk van ontharding

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

De Vlaamse regering trekt onder impuls van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een eerste bedrag van 5 miljoen euro uit, als steun in de rug voor wie grondverhardingen in beton of asfalt definitief uitbreekt en vergroent.

Door deze zogenaamde onthardingsprojecten kan regenwater opnieuw in de grond dringen, in plaats van wateroverlast te veroorzaken. En 's zomers blijft de hitte minder lang hangen." - Joke Schauvliege 

Op 14 september lanceert het Departement Omgeving de startdag van het onthardingsforum, een traject rond duurzame ruimtelijke transformatie met concrete projecten die de noodzakelijke ontharding van Vlaanderen voluit willen aanpakken. 

Vlaanderen benut zijn ruimte niet optimaal. Enkele  feiten:

  • Met 6 miljoen inwoners nemen we momenteel een derde van ons territorium in beslag met gebouwen, verharde oppervlakte en parken, sportvelden en tuinen.
  • We leven in verhouding ‘op grote voet’, zeker in vergelijking met de buurlanden. In Vlaanderen wonen er 14 inwoners per hectare ingenomen ruimte, in Nederland bijvoorbeeld 24. Ons ruimtebeslag neemt toe met 6 hectare per dag.
  • Als we zo voortgaan, is in 2050 41,5% van de ruimte bezet.
  • Vlaanderen behoort ook tot de koplopers van verharding in Europa. 14% van het Vlaamse grondgebied heeft een verharde oppervlakte. Vlaanderen telt heel wat troeven, maar de maatschappelijke impact van ons grootschalig en versnipperd ruimtegebruik gaat ver. Op vlak van mobiliteit en klimaatverandering maakt het onze regio extra gevoelig voor filevorming met hoge CO2 uitstoot, overstromingen, hittestress, enz.

Met dit initiatief maakt Joke Schauvliege  5 miljoen euro vrij als subsidie voor particulieren, bedrijven, scholen of lokale overheden die verhardingen in beton of asfalt definitief uitbreken.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).