Joke Schauvliege

Vlaams parlementslid, Gemeenteraadslid in Evergem

Joke Schauvliege (°1970) is gehuwd met Peter en heeft twee kinderen, Kato en Florian. In haar vrije tijd zit Joke Schauvliege graag op de fiets. Zo fietste ze in 2013 de Mont Ventoux op.

Zij behaalde aan de UGent een licentie in de rechten, optie administratief en publiekrecht (1993) en een getuigschrift milieurecht en milieusaneringsrecht (1995).

Zij startte haar loopbaan als advocaat aan de balie van Gent (1993-2004), juridisch adviseur op het ministerie van Justitie (1995-1996) en medewerker van minister van Justitie Tony Van Parys (1998-1999).

In 1994 werd zij verkozen tot het jongste gemeenteraadslid in Evergem, een functie die zij tot vandaag nog steeds waarneemt. Van 2007 tot 2009 was zij er bovendien schepen van ruimtelijke ordening, jeugd, natuur en toerisme.

Van 1999 tot 2003 zetelde ze in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van 2004 tot 2009 in het Vlaams parlement.

In 2009 trad zij toe tot de Vlaamse regering met 51.810 voorkeurstemmen, de hoogste score toen in gans Oost-Vlaanderen, met als bevoegdheden Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Na de verkiezingen van 2014 bleef zij minister in de Vlaamse regering met 55.291 stemmen, maar dan met de bevoegdheden Omgeving, Natuur en Landbouw. 

Joke Schauvliege is lijsttrekker voor de provincie Oost-Vlaanderen bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 26 mei 2019. Ze werd opnieuw verkozen als Vlaams parlementslid in 2019.

Artikels van Joke

Meer betaalbare woningen en opnieuw lenen aan 100% mogelijk maken

Mensen die werken, moeten in staat zijn om een eigen woning te kunnen kopen of bouwen. Helaas is dat vandaag steeds minder het geval. Dat mogen we niet aanvaarden. Daarom lanceert cd&v bij monde van parlementsleden Robrecht Bothuyne en Joke Schauvliege 10 concrete voorstellen om te zorgen voor een gezonde woonmarkt, waar werkende gezinnen en alleenstaanden een eigen woning kunnen verwerven, met een sterke private huurmarkt en een volwaardig sociale woningaanbod. Voor onze partij moeten mensen opnieuw veel makkelijk toegang krijgen tot financiering bij aankoop, moet er hogere renovatiesteun komen en moeten de bouw van betaalbare woningen versneld worden.