Institutionele aangelegenheden

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Kernpunten

  • We versterken de deelstaten op het vlak van arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid om een efficiënter beleid te voeren.
  • We willen een bindende meerjarenplanning opstellen tussen de federale overheid en de deelstaten waarbij alle overheden mee hun verantwoordelijkheid opnemen voor het bereiken van gezonde overheidsfinanciën.
  • De deelstaten nemen, voor hun bevoegdheden, rechtstreeks deel aan Europese besluitvorming.
  • We schaffen de Senaat af.
  • We voeren een deblokkeringsmechanisme in dat in werking treedt korte tijd na de verkiezingen. Wanneer men er niet in slaagt om binnen een periode van zes maanden een federale regering tot stand te brengen, wordt er een regering gevormd volgens het model van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen elke taalgemeenschap van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt er onafhankelijk van elkaar een meerderheid gevormd. Deze Vlaamse en Franstalige meerderheden maken vervolgens samen de federale regering uit.
  • We gaan voor een herziening van onze grondrechtencatalogus door de invoeging van nieuwe bepalingen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het EVRM en het EU-Handvest.
Terug naar alle standpunten