Hoger pensioen door lagere solidariteitsbijdrage

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Becq

Deel dit artikel

De Kamer keurt vandaag de verlaging van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen goed. Pensioenspecialiste voor cd&v Sonja Becq is tevreden met deze rechtvaardige maatregel: “Vanaf nu worden ook de zogenaamde ‘middenpensioenen’ vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. Dat wil zeggen dat deze mensen netto meer zullen overhouden dan voordien.” De hoogste pensioenen blijven nog wel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Op vraag van cd&v komt er bovendien een extra inspanning voor de laagste pensioenen van minstens 50 miljoen euro.

De solidariteitsbijdrage van 2 % was oorspronkelijk een tijdelijke crisisheffing die evenwel jaar na jaar behouden werd. Terwijl de maatregel te verantwoorden is voor de hoogste pensioenen, was ze terecht een doorn in het oog van de vele gepensioneerden met pensioenen in de lagere of middencategorie. Recent werd de solidariteitsbijdrage voor de laagste pensioenen afgeschaft. CD&V heeft bij de bevoegde minister en via wetsvoorstellen er steeds op aangedrongen om ook de barema’s voor de middenpensioenen aan te passen. “Een pensioenstelsel moet eerlijk en rechtvaardig zijn. De solidariteitsbijdrage werd echter terecht als onrechtvaardig aangevoeld, zeker omdat het om een tijdelijke maatregel zou gaan. Wij zijn blij dat onder impuls van CD&V alle pensioenen onder 2594,45 euro voor gepensioneerden zonder gezinslast en 2999,51 euro voor gepensioneerden met gezinslast nu vrijgesteld worden”, aldus CD&V-Kamerlid Becq. Opgelet deze bedragen betreffen de som van de brutobedragen van het wettelijk én het aanvullend pensioen. De solidariteitsbijdrage wordt verminderd voor de gepensioneerden zonder gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2594,46 euro en 2903,52 euro en voor de gepensioneerden met gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2999,51 euro en 3321,56 euro. Ze vult aan: “Daardoor worden 91.187 personen extra vrijgesteld en krijgen 100.333 mensen een vermindering van de solidariteitsbijdrage. Het pensioen stijgt daardoor met een maximum van 22 euro netto per maand.”

Voor de fans van de technische aanpassingen achter deze hervorming: ook de fictieve rente van 4,75 % die gebruikt wordt voor de omzetting van aanvullend pensioen in kapitaal, wordt binnenkort aangepast. “Men zal in de berekening vanaf nu rekening houden met een realistische rentevoet, waardoor het kapitaal minder snel op is. Anders gezegd: men houdt opnieuw meer over aan het einde van de maand. Deze hervorming is een echte koopkrachtverhoging”, aldus een tevreden Becq.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).