Hoger pensioen door lagere solidariteitsbijdrage

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Becq

Deel dit artikel

De Kamer keurt vandaag de verlaging van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen goed. Pensioenspecialiste voor cd&v Sonja Becq is tevreden met deze rechtvaardige maatregel: “Vanaf nu worden ook de zogenaamde ‘middenpensioenen’ vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. Dat wil zeggen dat deze mensen netto meer zullen overhouden dan voordien.” De hoogste pensioenen blijven nog wel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Op vraag van cd&v komt er bovendien een extra inspanning voor de laagste pensioenen van minstens 50 miljoen euro.

De solidariteitsbijdrage van 2 % was oorspronkelijk een tijdelijke crisisheffing die evenwel jaar na jaar behouden werd. Terwijl de maatregel te verantwoorden is voor de hoogste pensioenen, was ze terecht een doorn in het oog van de vele gepensioneerden met pensioenen in de lagere of middencategorie. Recent werd de solidariteitsbijdrage voor de laagste pensioenen afgeschaft. CD&V heeft bij de bevoegde minister en via wetsvoorstellen er steeds op aangedrongen om ook de barema’s voor de middenpensioenen aan te passen. “Een pensioenstelsel moet eerlijk en rechtvaardig zijn. De solidariteitsbijdrage werd echter terecht als onrechtvaardig aangevoeld, zeker omdat het om een tijdelijke maatregel zou gaan. Wij zijn blij dat onder impuls van CD&V alle pensioenen onder 2594,45 euro voor gepensioneerden zonder gezinslast en 2999,51 euro voor gepensioneerden met gezinslast nu vrijgesteld worden”, aldus CD&V-Kamerlid Becq. Opgelet deze bedragen betreffen de som van de brutobedragen van het wettelijk én het aanvullend pensioen. De solidariteitsbijdrage wordt verminderd voor de gepensioneerden zonder gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2594,46 euro en 2903,52 euro en voor de gepensioneerden met gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2999,51 euro en 3321,56 euro. Ze vult aan: “Daardoor worden 91.187 personen extra vrijgesteld en krijgen 100.333 mensen een vermindering van de solidariteitsbijdrage. Het pensioen stijgt daardoor met een maximum van 22 euro netto per maand.”

Voor de fans van de technische aanpassingen achter deze hervorming: ook de fictieve rente van 4,75 % die gebruikt wordt voor de omzetting van aanvullend pensioen in kapitaal, wordt binnenkort aangepast. “Men zal in de berekening vanaf nu rekening houden met een realistische rentevoet, waardoor het kapitaal minder snel op is. Anders gezegd: men houdt opnieuw meer over aan het einde van de maand. Deze hervorming is een echte koopkrachtverhoging”, aldus een tevreden Becq.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.