Hoger pensioen door lagere solidariteitsbijdrage

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Becq

Deel dit artikel

De Kamer keurt vandaag de verlaging van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen goed. Pensioenspecialiste voor cd&v Sonja Becq is tevreden met deze rechtvaardige maatregel: “Vanaf nu worden ook de zogenaamde ‘middenpensioenen’ vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. Dat wil zeggen dat deze mensen netto meer zullen overhouden dan voordien.” De hoogste pensioenen blijven nog wel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Op vraag van cd&v komt er bovendien een extra inspanning voor de laagste pensioenen van minstens 50 miljoen euro.

De solidariteitsbijdrage van 2 % was oorspronkelijk een tijdelijke crisisheffing die evenwel jaar na jaar behouden werd. Terwijl de maatregel te verantwoorden is voor de hoogste pensioenen, was ze terecht een doorn in het oog van de vele gepensioneerden met pensioenen in de lagere of middencategorie. Recent werd de solidariteitsbijdrage voor de laagste pensioenen afgeschaft. CD&V heeft bij de bevoegde minister en via wetsvoorstellen er steeds op aangedrongen om ook de barema’s voor de middenpensioenen aan te passen. “Een pensioenstelsel moet eerlijk en rechtvaardig zijn. De solidariteitsbijdrage werd echter terecht als onrechtvaardig aangevoeld, zeker omdat het om een tijdelijke maatregel zou gaan. Wij zijn blij dat onder impuls van CD&V alle pensioenen onder 2594,45 euro voor gepensioneerden zonder gezinslast en 2999,51 euro voor gepensioneerden met gezinslast nu vrijgesteld worden”, aldus CD&V-Kamerlid Becq. Opgelet deze bedragen betreffen de som van de brutobedragen van het wettelijk én het aanvullend pensioen. De solidariteitsbijdrage wordt verminderd voor de gepensioneerden zonder gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2594,46 euro en 2903,52 euro en voor de gepensioneerden met gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2999,51 euro en 3321,56 euro. Ze vult aan: “Daardoor worden 91.187 personen extra vrijgesteld en krijgen 100.333 mensen een vermindering van de solidariteitsbijdrage. Het pensioen stijgt daardoor met een maximum van 22 euro netto per maand.”

Voor de fans van de technische aanpassingen achter deze hervorming: ook de fictieve rente van 4,75 % die gebruikt wordt voor de omzetting van aanvullend pensioen in kapitaal, wordt binnenkort aangepast. “Men zal in de berekening vanaf nu rekening houden met een realistische rentevoet, waardoor het kapitaal minder snel op is. Anders gezegd: men houdt opnieuw meer over aan het einde van de maand. Deze hervorming is een echte koopkrachtverhoging”, aldus een tevreden Becq.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.