Gentse Feesten properder dan ooit dankzij herbruikbare bekers

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

Midden juli staat traditiegetrouw voor de Gentenaren gelijk aan De Gentse Feesten. Tien dagen lang muziek, plezier én veel pintjes. En die pintjes werden dit jaar niet meer getapt in plastieken bekers, maar in een herbruikbare variant. Een grote stap vooruit naar properdere Feesten. Ivan Saerens, organisator van de Gentse Feesten op het Sint-Baafsplein, vertelt er meer over.  

& Hoe zijn jullie op het idee van de herbruikbare bekers gekomen?

Ivan: “Het idee kwam van de stad Gent. In 2012 beslisten ze dat tegen de Gentse Feesten van 2018 wegwerpbekers vervangen moesten worden door herbruikbare bekers. Dat was niet voor iedereen evident, want elk plein heeft zijn eigen organisator. Je moet iedereen meekrijgen in dat verhaal. Naast het Sint-Baafsplein waar ik organisator van ben, kozen nog zes andere pleinen ervoor om dezelfde, kleurrijke herbruikbare bekers in te voeren. Koop je een pint op ons plein, dan kan je die beker evengoed inleveren op een van de zes andere pleinen."

& Hoe werkt het systeem juist?

Ivan: “Je betaalt op een van de zeven pleinen die onze bekers gebruiken 1 euro waarborg voor een beker. Je laat je beker vullen met bier, drinkt je pint leeg, brengt de beker terug, laat het opnieuw bijvullen of je geeft hem af en krijgt 1 euro terug. Daarnaast hebben we omwille van de gezelligheid ook het systeem van de bierkannen geïntroduceerd. We zagen dit al verschijnen in bierlanden als Amerika, Nederland, Duitsland en Engeland. We sprongen dit jaar dan ook mee op de kar. In zo’n herbruikbare kan, waar je een waarborg van 5 euro voor betaalt, kunnen dan zes pinten in. Het principe is net hetzelfde als dat van de bekers.”

& Jullie zijn een van de eersten die dit systeem van herbruikbare bekers toepassen op grote schaal. Hoe belangrijk is het ecologische en duurzame aspect voor jou?

Ivan: “We leven in een tijd waarin iedereen beseft dat plastic een probleem aan het worden is. Het moment is aangebroken om de omslag te maken. Voor de Gentse Feesten gebeurt die omslag dit jaar. Joke Schauvliege kwam aan het begin van de Feesten langs om symbolisch uit de eerste herbruikbare beker te drinken. Je merkt dat er langs haar kant een groot draagvlak is om in Vlaanderen de plasticproblematiek hard aan te pakken. We zijn in Vlaanderen eindelijk zo ver gekomen dat die mentaliteit op een positieve manier aan het veranderen is. Iedereen beseft dat wegwerpbekers niet meer van deze tijd zijn en dat we daar vanaf moeten. We zitten in een soort maatschappelijke golf, ook wanneer je verder kijkt met bijvoorbeeld het statiegeld. Ik drink al dertig jaar cola uit grote flessen. Wel, in Nederland hebben ze op zulke flessen statiegeld. Dat is logisch.”

 

“PLASTIC IS EEN GROOT PROBLEEM. HET MOMENT IS AANGEBROKEN OM DE OMSLAG TE MAKEN.”

 

& Heb je weerstand gevoeld toen je de herbruikbare bekers invoerde?

Ivan: “Vanaf het begin heb ik geen enkele weerstand gevoeld. De mensen beseffen maar al te goed waarom zo’n systeem nodig is. We besteden bovendien ook grote aandacht aan hygiëne, wat voor veel mensen belangrijk is wanneer ze uit zulke bekers drinken. We kozen daarom voor een firma die de bekers in Gent opslaat en ze met ecologisch transport naar Luik voert om ze daar grondig af te wassen. Op die manier worden ze volgens de geldende normen proper teruggebracht.”

& Merk je het effect al?

Ivan: “Absoluut. De Gentse Feesten duren tien dagen. Aan het einde van die tien dagen waren de pleinen vroeger echt een stort. Je kwam een tapijt aan platgetrapte plastic tegen. Iedereen kan zich die beelden jammer genoeg wel voor de geest halen. Nu is dat anders. Je ziet nog wat pet en blik liggen, maar die massa plastic is er niet meer. Maar liefst 1,6 miljoen plastic bekers die anders op de grond lagen, werden dit jaar vervangen. Het zijn nu veel properdere Gentse Feesten dan ooit tevoren. Onze 175ste editie is dus echt wel een omslagmoment geweest.”

 & Hoe kan het in de toekomst nog duurzamer?

Ivan: “De volgende stap is dat er tijdens de Gentse Feesten overal eenzelfde herbruikbare beker wordt aangeboden, en dus niet beperkt tot zeven pleinen zoals dit nu het geval is. Het is ook nodig dat zo’n systeem uitgebreid wordt naar andere evenementen in Gent en  in Vlaanderen in het algemeen. Ook voor producenten, brouwerijen, frisdrankproducenten en watermerken is het moment aangebroken om de omslag te maken naar meer duurzaamheid. Het zou fantastisch zijn als dat overal in Vlaanderen kan worden doorgetrokken.”

 

Joke Schauvliege mocht aan het begin van de Gentse Feesten de eerste pint uit een inwisselbare beker proeven. En die was zeker en vast geslaagd. Ze is dan ook opgetogen dat de organisatoren van de Gentse Feesten met zo’n initiatief zijn begonnen.

“Dit Gentse initiatief kan echt een voortrekkersrol spelen. Ik ben een groot voorstander, hiermee blijft er geen berg plastic bekertjes achter op straat.”

De minister werkt ondertussen aan een verbod op plastic bekertjes, bestek en borden op festivals. Want grote festivals en evenementen brengen jaarlijks miljoenen plastic bekertjes in omloop.

>> Wil jij ook dat dit stopt? Ga met ons de strijd aan tegen plastic via www.wegmetplastic.be.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.