Gelijke Kansen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

cd&v staat voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en waar iedereen zich thuis voelt. Wij staan voor een Vlaanderen waar geen plaats is voor racisme, discriminatie, haat en geweld. Mensen zijn allemaal verschillend en net die verschillen maken de rijkdom van onze samenleving uit. Al die verschillende talenten moeten de kans krijgen om zich volop te kunnen ontplooien ongeacht gender, afkomst, leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, handicap…

cd&v zet dus resoluut in op een inclusieve samenleving, waar mensen gelijk behandeld worden en iedereen kansen krijgt. Die gelijke kansen moeten gegarandeerd worden in alle aspecten van het leven: onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, woonmarkt… Mensen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en mogen niet op een ongelijke manier behandeld worden.

Kernpunten

  • Maximale uitbouw van de samenwerking tussen de verschillende mensenrechteninstellingen in het land om een A-status te behalen.
  • Racisme en discriminatie moeten we met alle mogelijke middelen, inclusief praktijktesten, opsporen en bestrijden.
  • We zorgen ervoor dat alle drukpersmisdrijven die ingegeven zijn door discriminatie, voor de correctionele rechtbank komen. Deze correctionalisering kadert voor ons binnen een bredere herziening van het artikel 150 van de Grondwet, waarbij ook daden van terrorisme door de correctionele rechtbank moeten kunnen vervolgd worden.
  • cd&v eist een krachtig (interfederaal) actieplan tegen geweld jegens LGBTIA+-personen.
  • Er is nood aan een holistische, multidisciplinaire aanpak van gendergerelateerd geweld, waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar afgestemd zijn.
  • We pleiten voor de oprichting van bijkomende referentiecentra voor vrouwelijke genitale verminking met oog op psychologische en medisch-seksuologische begeleidingstrajecten. Deze centra koppelen we aan de bestaande Zorgcentra na seksueel geweld.
  • De inspanningen rond toegankelijkheid van de publieke gebouwen en van de publieke ruimte moeten een versnelling hoger schakelen.
  • We verzekeren de fysieke loketfunctie voor basisdiensten.
  • cd&v pleit voor een inhaalbeweging in de medische kennisverwerving rond het vrouwenlichaam. Er moet meer aandacht gaan naar de symptomen of aandoeningen die vrouwen specifiek treffen, in wetenschappelijk en klinisch onderzoek, in de opleidingen van zorgverstrekkers en in de ontwikkeling van behandelingen en zorgtrajecten.
  • Invoering van een alleenstaandentoets bij elke maatregel van de overheid.
Terug naar alle standpunten