Geen vermindering in pensioen voor 50-plussers die werkloos worden

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

CD&V Kamerleden Sonja Becq en Stefaan Vercamer laten weten dat er niets beslist is over het pensioen van vijftigplussers die werkloos worden en dat dit voor onze partij een non pasaran is. “Maak mensen dan ook niet nodeloos ongerust.”, klinkt het bij de CD&V’ers.

Ze verwijzen hierbij naar de uitspraken in De Zevende Dag van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten en haar SP.A-collega John Crombez. Ook Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne liet begin augustus in het VRT-journaal verstaan dat vijftigplussers voortaan onder de nieuwe (dus onbestaande) regeling zouden vallen.

Het pensioen wordt en blijft berekend op het aantal gewerkte en gelijkgestelde (werkloosheid, ziekte, tijdskrediet) jaren. Wie werkt moet meer pensioen krijgen dan wie niet gewerkt heeft, dat is niet meer dan rechtvaardig. Het mag niet zo zijn dat iemand die 40 jaar gewerkt heeft, minder pensioen ontvangt dan wie een groot deel van de loopbaan thuis geweest is.

Om de band tussen werken en pensioen te versterken, zullen de werkloosheidsdagen van de tweede periode van werkloosheid (na 1 jaar werkloosheid) en de dagen van werkloosheid met bedrijfstoeslag (oude brugpensioen) na de 59e verjaardag, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 berekend worden op een minimumjaarrecht en niet meer op basis van het laatste verdiende loon.

De CD&V’ers kunnen zich niet scharen achter de maatregel voor 50-plussers die de Minister van Pensioenen, Bacquelaine aankondigde in zijn persbericht van 20 juli. Als minister van Pensioenen kan hij immers in zijn eentje een KB nemen. “Wanneer het dossier uiteindelijk na advies van de Raad van State op de regeringstafel zal belanden eisen wij dat de uitzondering die de regering Di Rupo voorzag voor vijftigplussers gehandhaafd blijft.”, zeggen Becq en Vercamer. “Voor ons is het duidelijk: uiteraard moeten werkonwilligen gesanctioneerd worden, maar wie als 50-plusser ontslagen wordt buiten zijn wil, moet daarna niet nog eens gestraft worden omdat geen enkel bedrijf de werknemer wil.”, aldus de parlementsleden. “Vijftigplussers hebben het al zeer moeilijk om een job te vinden.”, klinkt het overtuigd.

Ze roepen de andere partijen op om goed na te denken over mogelijke maatregelen, in overleg, vooraleer daarover te toeteren.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).