Extra hulp in de zorg

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

De zorgsector heeft een dringende nood aan ondersteunend personeel om de zorg te kunnen blijven garanderen. Tegelijkertijd zijn er in verschillende sectoren zoals de event- en de horecasector  momenteel veel tijdelijk werklozen. Om die match te maken tussen de nood en de helpende handen werd op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een nieuw platform opgericht.

Via het platform Help in de zorg kunnen zorginstellingen hun noden kenbaar maken én kandidaten zich melden om te helpen. VDAB zorgt samen met de private sectoren zoals de interimsector voor de matching tussen beschikbare jobs en profielen. Zorgnet-Icuro en vertegenwoordigers van onder andere VERSO, de eventsector zetten mee hun schouders onder dit initiatief.

Omdat veel personeel in de zorg momenteel tijdelijk uitvalt door quarantaine, ziekte of te hoge werkdruk, is de nood aan helpende handen in de sector groot. Werkzoekenden maar ook tijdelijk werklozen, freelancers of jobstudenten die op dit moment geen werk hebben in bijvoorbeeld de eventsector of horeca, kunnen een oplossing bieden. Het gaat dan vooral om ondersteunende jobs waarvoor geen specifieke zorgkwalificaties nodig zijn, maar die het zorgpersoneel kunnen ontlasten.

Zorgnet-Icuro heeft een lijst opgemaakt met de gevraagde profielen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over onthaalmedewerker, triage-medewerker, animator, medewerker cafetaria of restaurant, steward, medewerker administratie, gastheer of -vrouw, logistiek medewerker (maaltijden bedelen, bedden schoonmaken, alcoholgels voorzien, …), schoonmaak, bezoekbegeleider, medewerker in het call-center, enzovoort. De sector engageert zich te voorzien in een korte basisopleiding zodat alles veilig en correct kan verlopen. 

We merken bij alle partijen een grote drive om de zorg te ondersteunen. Iedereen is zich bewust van de grote uitdaging en het maatschappelijk belang om snel een oplossing te vinden. Zowel de vakbonden, de werkgevers in de zorg, als de event- en horecasector, de luchtvaartsector en de interimsector steunen dit initiatief. 

Helpindezorg.be 

Het is nodig snel en efficiënt te matchen. Het is van belang dat de ondernemingen alle openstaande vacatures en nodige profielen melden bij VDAB en dat tijdelijk werklozen, maar ook jobstudenten, vrijwilligers of niet-beroepsactieve mensen die willen helpen bij VDAB aangeven beschikbaar te zijn. In dat opzicht is het nu een extra troef dat VDAB, voor het eerst, de gegevens van de tijdelijk werklozen heeft en hen gericht kan aanschrijven via mail, brief of sociale media.

Op de website Help in de zorg wordt alle informatie gebundeld en kan je met één druk op de knop jouw vacature of kandidatuur kenbaar maken. Dat betekent ook dat VDAB in gratis dienstverlening voorziet waarbij bemiddelaars en ook partners van VDAB op zoek gaan naar kandidaten om de vacature in te vullen. Ook de bestaande bemiddeling voor werkzoekenden blijft uiteraard behouden. Werkgevers kunnen ook op de website de vacatures bekendmaken die ze openstellen voor de interimsector. Die sector is goed geplaatst om snel te voorzien in de vraag naar tijdelijk personeel, zoals bijvoorbeeld de hospitality sector die gespecialiseerd is in het organiseren van ontvangt op beurzen en evenementen. 

Vrijwillig, tijdelijk en flexibel 

Tijdelijk werklozen die zich kandidaat stellen, doen dit op vrijwillige basis en zullen niet verplicht worden een job in de zorg op te nemen. Het betreft duidelijk afgelijnde, tijdelijke job in de zorgsector. Wanneer de oorspronkelijke werkgever de arbeidsactiviteiten opnieuw opstart, zal de medewerker vlot kunnen terugkeren. Daarover worden momenteel afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de zorgsector.

We vragen ook aan federaal minister Dermagne het kader om tijdelijk elders te werken tijdens de tijdelijke werkloosheid verder te verduidelijken. Freelancers kunnen factureren, jobstudenten worden conform betaald en voor tijdelijk werklozen wordt de overstap financieel voldoende interessant gemaakt. De geldende barema’s in de zorg zullen worden toegepast. We hebben voor werkzoekenden én tijdelijk werklozen ook de stageformule ‘beroepsinlevingsstage’, waarbij de uitkering voor beperkte tijd gecombineerd kan worden met een beperkte stagevergoeding. 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis is nog niet voorbij, de cijfers blijven stijgen. Veel personeel in de zorgsector valt tijdelijk weg door quarantaine of ziekte, terwijl er in andere sectoren nog veel mensen in tijdelijke werkloosheid zitten. Voor veel kleinere en organisatorische taken kunnen mensen uit andere sectoren een grote hulp zijn voor het zorgpersoneel. Tegelijkertijd kunnen ze ook hun eigen hospitality-competenties onderhouden én versterken. Ik roep daarom op aan de tijdelijk werklozen en de werkzoekenden om zich massaal te melden bij www.helpindezorg.be van VDAB en ik vraag de zorgsector hun vacatures en gevraagde profielen te melden zodat de beschikbare jobs snel ingevuld kunnen worden.” 

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke: “Werknemers die momenteel in het stelsel van tijdelijke werkloosheid zitten, kunnen via deze regeling, indien zij dat wensen, aan de slag in de zorgsector. Dat is heel belangrijk want het zorgpersoneel geeft al maanden het beste van zichzelf, en heeft nood aan bijkomende hulp om hun taken te verlichten. Zo kunnen zij zich focussen op wat ze het beste kunnen en het liefste doen: zorg verlenen. Ik hoop dat veel mensen op dit aanbod ingaan, zodat ze samen de zorg kunnen garanderen in deze coronacrisis.” 

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Vraag en aanbod matchen, ook waar dat niet evident is, en werkgevers en burgers perspectief bieden: dat is  waar VDAB voor  staat. Deze opdracht van minister Crevits is dan ook een kolfje naar onze hand.  De zorg is een sector waar VDAB al een sterke samenwerking mee heeft. In het voorbije jaar werden er zo’n 14.000 vacatures uit de gezondheidszorg gepost op onze site. VDAB financierde in 2019 ook meer dan 7000 zorgopleidingen. We zijn blij dat we onze  goede samenwerking vandaag verder kunnen versterken, en de zorgsector kunnen helpen om de hoogste noden te verlichten.” 

“De druk op de zorgverleners tijdens deze tweede golf is bijzonder hoog. Extra zuurstof van buitenaf in de zorgequipes is meer dan welkom om het te kunnen volhouden. Dit initiatief maakt werk van een vruchtbare kruisbestuiving en een solidariteit tussen sectoren die in het “gewone leven” ver van elkaar af staan, maar nu echt iets voor elkaar kunnen betekenen”, besluit Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.