Ethiek

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Onze samenleving biedt een rijkdom aan mogelijkheden. Dankzij emancipatie en goede scholing bepalen steeds meer mensen zélf hoe ze invulling geven aan hun leven. Ook de wetenschap is er in die mate op vooruitgegaan dat zij keuzes die vroeger onmogelijk waren, nu wél mogelijk maakt. cd&v wil mensen ondersteunen en versterken in de keuzes die ze maken en zo hun levenskwaliteit verbeteren.

De keuzevrijheid die we vandaag ervaren, is waardevol, vooral als ze beleefd wordt in verbinding met anderen. Er is meer in het leven dan ongebreideld je eigen zin doen. Er is zelfs meer dan rechtvaardigheid die gebaseerd is op het principe van ‘voor wat, hoort wat’. Daarom staat cd&v voor een samenleving die betrokken en zorgzaam is.

Een samenleving die betrokken is, aanvaardt dat mensen betekenis zoeken in relatie tot anderen. Kennis over onze afkomst vormt daarbij een fundamenteel puzzelstuk van onze identiteit. In een zorgzame samenleving is er bovendien bijzondere aandacht voor wie te maken krijgt met rouw en verlies. Vanuit onze zorgzame betrokkenheid willen we daarom ook het levenseinde bespreekbaar maken.

Want alles van waarde is weerloos. En net daarom wil cd&v beschermen wat kwetsbaar is en ervoor zorgen dat we niemand achterlaten. Het belang van het kind stellen we steevast voorop. Maar ook de kwetsbaarheid van vrouwen die ongewenst zwanger worden en de beschermwaardigheid van het ongeboren leven worden in overweging genomen in onze visie voor de maatschappij. Daarin zorgen we voor bescherming en evenwicht.

Voor cd&v is elke mens uniek. We pleiten voor zorg op maat. Ook tijdens de laatste levensfase. Toch zijn er voor ons ook grenzen aan de maakbaarheid. Niet elke wetenschappelijke vooruitgang moeten we ook toejuichen of toepassen. Zaken zoals commercieel draagmoederschap zijn voor onze partij bijvoorbeeld een brug te ver. We zeggen neen tegen de verzakelijking van het vrouwelijke lichaam en stellen ook hier het belang van het kind voorop.

Terug naar alle standpunten