Elektrische rolstoelen, monowheels en speed pedelecs vrijgesteld van verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters stelt elektrische rolstoelen, monowheels en speed pedelecs - een type snelle elektrische fiets - vrij van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Het gaat om voertuigen met een lage autonome snelheid en een beperkt impactrisico bij ongevallen.

Er komt een einde aan de situatie waarin een elektrische rolstoel dezelfde verzekering nodig had als een auto. We geven verder een duwtje in de rug aan opkomende vervoersmiddelen als elektrische fietsen en speed pedelecs. Het gaat om vervoersmiddelen met een lage autonome snelheid en een beperkt impactrisico bij ongevallen. Een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is in deze gevallen overshooting. We willen deze vervoersmiddelen juist stimuleren omdat ze een goed alternatief zijn voor de auto. Ze dragen bij tot het verkleinen van de files en het verminderen van de luchtvervuiling.”
- Kris Peeters

Momenteel moet voor elk voertuig dat zich autonoom kan voortbewegen, in principe een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Dat zorgt in de praktijk voor absurde situaties. Zo moet voor elektrische rolstoelen of voor fietsen met een elektrische garageknop – een functie die helpt om met de fiets aan de hand een helling op te gaan –, dezelfde verzekering worden afgesloten als voor een auto.  Ook elektrische fietsen die zich kunnen voortbewegen zonder dat de gebruiker moet bijtrappen, moeten verzekerd worden om conform te zijn met de wet.

Minister Peeters past de wetgeving aan om die absurde situaties aan te pakken. Tegelijkertijd zet hij in op de promotie van lichte elektrische vervoersmiddelen. Alle voertuigen met een maximale autonome snelheid van 45 km/u, worden vrijgesteld van een aansprakelijkheidsverzekering. Elektrische rolstoelen, monowheels en fietsen met een boost-, launch-, garage-, walk-assist- of parkeerfunctie, zullen daardoor geen aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Ook de meeste speed pedelecs genieten van de vrijstelling. Zij vallen onder de autonome snelheidslimiet van 45 km/u, ongeacht of ze met trapondersteuning hogere reële snelheden halen.

Gezien het beperkte gewicht en de beperkte snelheid van deze lichte elektrische voertuigen, is het impactrisico bij een verkeersongeval niet van die aard om een aansprakelijkheidsverzekering verplicht te maken. Wie een ongeval heeft, zal in de toekomst beroep kunnen doen op de familiale verzekering.

Okra, Pasar, Landelijke Gilden en andere organisaties hebben mijn kabinet vorig jaar attent gemaakt op een aantal problemen. Het is uiteraard niet logisch dat gebruikers van elektrische fietsen omwille van de garageknop een verzekering zouden moeten afsluiten. We hebben toen de hele aansprakelijkheidswetgeving voor voertuigen onder de loep genomen. Met de vrijstellingen die we nu invoeren pakken we absurde situaties aan en stimuleren we het gebruik van lichte elektrische vervoersmiddelen.”
- Kris Peeters

BROMFIETSEN KLASSE A

Bromfietsen van klasse A worden wél aan de verzekeringsplicht onderwerpen. Ondanks hun beperkte snelheid, is de impact bij ongevallen groter als gevolg van hun grotere gewicht.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.