Eerste studenten slagen voor keuzevak beantwoorder Zelfmoordlijn

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De eerste studenten toegepaste psychologie zijn intussen geslaagd voor het keuzevak waarbij ze gevormd worden tot beantwoorder bij de Zelfmoordlijn 1813. Het vak werd dit schooljaar voor het eerst gegeven. Binnenkort zullen ook per semester vijf studenten stage kunnen lopen bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Met deze nieuwe opleidingsmogelijkheden doen studenten niet alleen vaardigheden op die van groot belang zijn bij hun latere loopbaan, het vergroot ook de capaciteit en bereikbaarheid van het Meldpunt 1813.

Hoewel de zelfdodingscijfers in Vlaanderen sinds 2000 met 21 procent zijn gedaald, blijft het aantal suïcides hoog (ongeveer drie per dag in 2016) in vergelijking met andere landen. Suïcidepreventie blijft dan ook een prioriteit in het Vlaams welzijnsbeleid.

Een belangrijk element daarbij is de Zelfmoordlijn 1813 waar iedereen met suïcidale gedachten of iedereen die zo iemand kent terecht kan per telefoon, e-mail of chat. De Zelfmoordlijn 1813 wordt uitgebaat door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en wordt bemand door vrijwilligers die ondersteuning krijgen van professionelen. In 2017 werden 15.073 oproepen beantwoord door 1813, dat is 3,5 procent meer dan in 2016. Op 1 januari 2018 waren er 137 vrijwilligers actief bij de Zelfmoordlijn. “Dat is voldoende om de basisbezetting van de lijn te garanderen, maar niet om op elk moment alle oproepen te beantwoorden,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers.

Om de bereikbaarheid van het meldpunt 1813 te verbeteren en om ervoor te zorgen dat steeds meer professionelen al tijdens hun opleiding de nodige vaardigheden meekrijgen om met suïcidale personen om te gaan, maakte minister Vandeurzen voor het schooljaar 2018-2019 50.000 euro vrij. Met deze middelen wordt binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen een keuzevak aangeboden waarbij studenten crisisgesprekken leren voeren met suïcidale personen. Het keuzevak wordt gegeven door medewerkers van het CPZ. 18 studenten meldden zich in september aan om het keuzevak te volgen, waarvan er vervolgens 10 (het maximum) werden geaccepteerd na een screening. Intussen zijn zij geslaagd en kunnen zij binnenkort zelfstandig de Zelfmoordlijn beantwoorden.

Daarnaast kunnen per semester vijf studenten van verschillende opleidingen (bijv. klinische psychologie, criminologie, maatschappelijk werk…) stage lopen binnen het CPZ. Binnen het kader van deze stage krijgen zij een versnelde opleiding tot beantwoorder en zullen zij een substantieel deel van de stagetijd besteden aan het bemannen van de Zelfmoordlijn. In het voorjaar van 2019 zullen de eerste 5 (het maximum) studenten starten met deze stage, na een screening van 11 kandidaten.

In eerste instantie wordt voor dit project samengewerkt met de Thomas More Hogeschool in Antwerpen, maar het CPZ legt ook contacten met andere hogescholen en universiteiten. Zo start dit voorjaar een gelijkaardig traject met de opleiding psychologie aan de VUB. Ook met de VIVES Hogeschool Kortrijk, de UCLL Leuven, Odisee en de UGent waren er al gesprekken.

“Het is de bedoeling om het proefproject structureel te maken en binnen verschillende opleidingen in te bedden,” aldus Schryvers, “Het beschikken over vaardigheden om om te gaan met personen met zelfdodingsgedachten is voor veel professionele hulpverleners een grote meerwaarde en aldus een belangrijk element in het preventieplan. Daarenboven wordt zo hopelijk een systeem uitgebouwd waarbij de capaciteit van de Zelfmoordlijn structureel versterkt wordt met studenten.”

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.