Eerste studenten slagen voor keuzevak beantwoorder Zelfmoordlijn

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De eerste studenten toegepaste psychologie zijn intussen geslaagd voor het keuzevak waarbij ze gevormd worden tot beantwoorder bij de Zelfmoordlijn 1813. Het vak werd dit schooljaar voor het eerst gegeven. Binnenkort zullen ook per semester vijf studenten stage kunnen lopen bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Met deze nieuwe opleidingsmogelijkheden doen studenten niet alleen vaardigheden op die van groot belang zijn bij hun latere loopbaan, het vergroot ook de capaciteit en bereikbaarheid van het Meldpunt 1813.

Hoewel de zelfdodingscijfers in Vlaanderen sinds 2000 met 21 procent zijn gedaald, blijft het aantal suïcides hoog (ongeveer drie per dag in 2016) in vergelijking met andere landen. Suïcidepreventie blijft dan ook een prioriteit in het Vlaams welzijnsbeleid.

Een belangrijk element daarbij is de Zelfmoordlijn 1813 waar iedereen met suïcidale gedachten of iedereen die zo iemand kent terecht kan per telefoon, e-mail of chat. De Zelfmoordlijn 1813 wordt uitgebaat door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en wordt bemand door vrijwilligers die ondersteuning krijgen van professionelen. In 2017 werden 15.073 oproepen beantwoord door 1813, dat is 3,5 procent meer dan in 2016. Op 1 januari 2018 waren er 137 vrijwilligers actief bij de Zelfmoordlijn. “Dat is voldoende om de basisbezetting van de lijn te garanderen, maar niet om op elk moment alle oproepen te beantwoorden,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers.

Om de bereikbaarheid van het meldpunt 1813 te verbeteren en om ervoor te zorgen dat steeds meer professionelen al tijdens hun opleiding de nodige vaardigheden meekrijgen om met suïcidale personen om te gaan, maakte minister Vandeurzen voor het schooljaar 2018-2019 50.000 euro vrij. Met deze middelen wordt binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen een keuzevak aangeboden waarbij studenten crisisgesprekken leren voeren met suïcidale personen. Het keuzevak wordt gegeven door medewerkers van het CPZ. 18 studenten meldden zich in september aan om het keuzevak te volgen, waarvan er vervolgens 10 (het maximum) werden geaccepteerd na een screening. Intussen zijn zij geslaagd en kunnen zij binnenkort zelfstandig de Zelfmoordlijn beantwoorden.

Daarnaast kunnen per semester vijf studenten van verschillende opleidingen (bijv. klinische psychologie, criminologie, maatschappelijk werk…) stage lopen binnen het CPZ. Binnen het kader van deze stage krijgen zij een versnelde opleiding tot beantwoorder en zullen zij een substantieel deel van de stagetijd besteden aan het bemannen van de Zelfmoordlijn. In het voorjaar van 2019 zullen de eerste 5 (het maximum) studenten starten met deze stage, na een screening van 11 kandidaten.

In eerste instantie wordt voor dit project samengewerkt met de Thomas More Hogeschool in Antwerpen, maar het CPZ legt ook contacten met andere hogescholen en universiteiten. Zo start dit voorjaar een gelijkaardig traject met de opleiding psychologie aan de VUB. Ook met de VIVES Hogeschool Kortrijk, de UCLL Leuven, Odisee en de UGent waren er al gesprekken.

“Het is de bedoeling om het proefproject structureel te maken en binnen verschillende opleidingen in te bedden,” aldus Schryvers, “Het beschikken over vaardigheden om om te gaan met personen met zelfdodingsgedachten is voor veel professionele hulpverleners een grote meerwaarde en aldus een belangrijk element in het preventieplan. Daarenboven wordt zo hopelijk een systeem uitgebouwd waarbij de capaciteit van de Zelfmoordlijn structureel versterkt wordt met studenten.”

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.