Een bewogen dag in de Kamer

Publicatiedatum

Auteur

Servais Verherstraeten

Deel dit artikel

Het migratiepact zorgde gisteren voor een bewogen dag in de Kamer. CD&V-fractievoorzitter Servais Verherstraeten bevestigde daarbij nogmaals dat CD&V het pact steunt en mee de eerste minister het mandaat geeft om in Marrakesh en New York ons land te vertegenwoordigen. Zijn oproep is dan ook om de gemaakte afspraken na te komen en het regeringswerk verder te zetten.

>> Wat is het migratiepact en waarom staat CD&V erachter?

Gisteren sprak CD&V-fractievoorzitter Servais Verherstraeten tijdens de plenaire zitting: “Migratie vormt een probleem en baart mensen zorgen. En wij als politici, wij moeten die zorgen ernstig nemen”, begon hij zijn pleidooi. "Wij stellen voorwaarden aan wie in ons land mag blijven, vrijwillig als het kan en gedwongen als het moet, altijd met respect voor de mensenrechten. We voeren een streng én rechtvaardig asiel- en migratiebeleid."

De fractievoorzitter wees er ook op dat migratie een probleem is dat niet zomaar naar onze buurlanden kan worden doorgeschoven. Elk land zal zijn steentje moeten bijdragen en verantwoordelijkheid opnemen om samen een oplossing te vinden. De federale regering zal er dan ook voor zorgen dat ze een positieve bijdrage kunnen doen. "Dit zal gebeuren op basis van een aantal punten en  voorwaarden waarmee rekening wordt gehouden", bevestigde Verherstraeten.

Het gaat hier onder andere over dat migratie geen specifiek mensenrecht is, dat er geen sprake is van collectieve regularisatie en dat gezinsherenigingen beperkt zullen worden. Dit alles stond in het in september gevormde akkoord waar de eerste minister al mee instemde in New York op de Verenigde Naties. Bij die verklaring in september werden er vanwege de partners van de regering ook geen opmerkingen meegedeeld.

Ten slotte drukte Verherstraeten erop dat we onze afspraken moeten nakomen. We waren al voorstander van het migratiepact en zullen dit ook blijven. Ook blijven we de eerste minister steunen in zijn mandaat. We ondersteunen hem in de gezamenlijke keuze om ons te vertegenwoordigen in Marrakesh en New York om daar het migratiepact te ondertekenen.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).