Dienstverlening banken moet toegankelijk en betaalbaar blijven

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï pleiten voor bancaire dienstverlening die toegankelijk en goedkoop blijft voor iedereen. Zo ijveren ze voor een betere geografische spreiding van geldautomaten. Ze verzoeken in een resolutie de regering om met de financiële sector hierover een akkoord te sluiten. “Er blijft een grote digitale kloof bestaan in de samenleving. Ook fysieke dienstverlening moet bereikbaar en betaalbaar blijven voor iedereen”, aldus Matheï en Dierick. De resolutie bevat ook voorstellen om de digitale kloof verder te dichten, onder meer via een virtueel oefenplatform en laagdrempelige vormingen.

“Ook de bancaire dienstverlening heeft de weg van de digitalisering ingezet. Die modernisering omarmen we, maar toch moeten we blijven achteromkijken om niemand achter te laten. Niet iedereen is immers even vertrouwd met online bankieren. Ook nu steeds meer bankautomaten en kantoren verdwijnen, moet de dienstverlening toegankelijk blijven voor iedereen, zeker voor minder mobiele mensen of mensen met een beperking", vindt Dierick. "Voor CD&V vinden wij het belangrijk dat iedereen een beroep moet kunnen doen op toegankelijke en betaalbare bankdiensten, dichtbij de mensen.”

Steven Matheï: “We vragen de regering daarom in te zetten op een betere spreiding van bankautomaten. Concreet moet 95% van de bevolking binnen een straal van max. 5 km en 98% van de bevolking binnen een straal van max. 10 km van de woning toegang krijgen tot een geldautomaat. Ook in elke gemeente moet zich minstens één bankautomaat bevinden. Daarnaast willen we mensen wel aanmoedigen om vaker digitaal te bankieren. Dit doen we onder meer door in te zetten op financiële educatie, een oefenplatform en peer-to-peer opleidingen, in samenwerking met consumentenorganisaties, ouderenverenigingen, OCMW’s en lokale besturen.”

De resolutie in vijf punten

  1. 95% van de bevolking moet binnen een straal van maximaal 5 km van de woning toegang krijgen tot een geldautomaat en 98% van de bevolking binnen een straal van maximaal 10 km.
  2. Er moet minimum één geldautomaat aanwezig zijn in elke gemeente. Bpost zal hierin een belangrijk rol spelen.
  3. Lokale besturen worden samen met seniorenverenigingen, consumenten- en zelfstandigenorganisaties, de financiële sector en het FSMA in het overleg betrokken om de digitale transitie voor te bereiden en ervoor te zorgen dat iedereen van jong tot oud mee is
  4. Er moet meer duidelijkheid en transparantie komen over kosten die banken aanrekenen. De vergelijkingstool om de kosten van spaarrekeningen, zichtrekeningen en andere diensten moet bekender worden.
  5. Betere informatie over het vlot en eenvoudig overstappen naar een andere bank.


Digitalisering

De traditionele dienstverlening van banken evolueert meer en meer naar online vormen van dienstverlening. De coronacrisis heeft deze digitalisering nog versneld. De consument maakt de laatste jaren meer gebruik van digitale mogelijkheden, ook voor bankzaken. Het gevolg is dat banken hun fysieke distributienet afbouwen. Zo dalen het aantal bankkantoren sterk van 8.259 in 2008 naar 4.692 kantoren eind 2019. Deze trend zal zich volgende jaren wellicht doorzetten.

Ook het aantal geldautomaten neemt sinds recent af, van 8.754 in 2015 naar 7.469 in 2019. Het verdwijnen van een geldautomaat in kleine handelskernen zorgt dan ook voor ongerustheid bij de bevolking die wel met cash wil betalen of waar handelaars enkel cash willen aanvaarden. De vrees bestaat ook dat de voorkeur voor bankneutrale automaten tot gevolg zal hebben dat er minder automaten beschikbaar zullen zijn op minder locaties dan wat nu het geval is. Daarnaast is er een onevenwicht in de spreiding van geldautomaten.

Ten slotte stijgen de kosten voor offline bankieren (zoals overschrijvingen op papier of versturen van rekeninguittreksels met de post). Door de digitalisering en het bestaan van de digitale kloof is het volgens de indieners belangrijk dat bankdiensten voor iedereen toegankelijk worden. Iedereen moet een beroep kunnen doen op toegankelijke en betaalbare bankdiensten dichtbij de mensen.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).