De Corona-exitstrategie

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vanaf 4 mei zal de federale overheid de coronamaatregelen in ons land versoepelen. Gisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad hoe die exitstrategie eruit zal zien. Er wordt in verschillende fases gewerkt; na elke fase volgt een evaluatie. Dat betekent dat de kans bestaat dat toekomstige maatregelen nog aangepast worden.

De Nationale Veiligheidsraad bepaalde volgende fases.

Overgangsperiode tot 4 mei

 • De huidige maatregelen blijven gelden tot 4 mei, zonder wijzigingen.
 • Intussen is er permanente evaluatie en blijven aanpassingen mogelijk in het belang van de volksgezondheid. Dit op basis van de verdere evolutie van het aantal besmettingen door het virus.

Vanaf maandag 4 mei (Fase 1A)

 • Alle bedrijven - dus ook ondernemingen uit niet-essentiële sectoren - starten weer op. Dit gebeurt aan de hand van duidelijke richtlijnen en het respecteren van de verplichte preventiegids. Waar dat kan blijft telewerk nog steeds behouden.
 • Diensten kunnen opnieuw opgestart worden, zonder direct fysisch contact met klanten te organiseren.
  Wandelen , sporten en fietsen kan nu ook met 2 personen buiten gezin, mits in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen (social distancing).
 • Buitensporten zoals tennis, vissen, golf,... kunnen opnieuw in gezinsverband of met maximaal twee personen. Het gebruik van kleedkamerinrastructuur en douches kan evenwel niet.
 • Voor het openbaar vervoer geldt de verplichting van het dragen van een mondmasker. (zie verder)
 • Organiseer verplaatsingen zoveel als mogelijk te voet, per fiets, moto of wagen, zodat het openbaar vervoer voldoende ruimte kan bieden om de afstand tussen de reizigers te bewaren.
 • Stoffenwinkels mogen opnieuw open.

Vanaf maandag 11 mei (Fase 1B)

 • Heropening van alle handelszaken: alle winkels mogen opnieuw de deuren openen mits het in acht nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Die omhelzen onder meer een beperking van het aantal mensen dat in de winkel is toegestaan, het respecteren van social distancing, het voorzien in bescherming, hygiënemaatregelen, aangepaste werkorganisatie,...
 • Erkende sportclubs kunnen hun trainingen hervatten op voorwaarde dat de social distancing wordt gerespecteerd. Voor de organisatie van wedstrijden is het nog wachten. Tevens wordt nog gewerkt aan een regeling voor de competities.
 • Moederdag (10 mei): helaas nog geen bezoeken mogelijk.


Vanaf 18 mei (Fase 2)

 • Kapperszaken mogen opnieuw openen.
 • Heropening van de scholen, met in acht name van strikte maatregelen.
 • Vlaamse scholen hebben de mogelijkheid om proef te draaien vanaf 15 mei.
 • Kleuters nog tot eind mei niet naar school.
 • Klassen die heropstarten: eerste twee leerjaren en laatste jaar van de basisscholen; idem voor de secundaire scholen.
 • Maximaal 10 leerlingen per klas, met duidelijke richtlijnen over plaatsing van tafels en stoelen. Afstand houden volgens de grootte van de ruimte.
 • Strikte hygiëneregels (bv. toiletgebruik in functie van het aantal beschikbare handenwassers) + de nodige middelen + affiches/signalisatie.
 • In de school: mondmasker verplicht voor leerlingen vanaf 12 jaar en leerkrachten.
 • Opvang moet voorzien woorden voor kinderen van ouders die geen alternatief hebben of die werkzaam zijn in de zorg.
 • Er wordt onderzocht of de strikte regels voor huwelijken en begrafenissen kunnen versoepeld worden, maar dit pas vanaf 18 mei.
 • Er wordt bekeken of een kleine bijeenkomst van vrienden of familie thuis vanaf dan kunnen gebeuren, op een veilige manier voor de gezondheid.
 • Het bezoek van tweedeverblijvers, huurders en dagjestoeristen aan de kust of elders kan onder voorwaarden. Dit met 2 personen.
 • Musea wellicht opnieuw open.

Niet eerder dan 8 juni (Fase 3)

 • Opnieuw op café en restaurant? Ten vroegste vanaf 8 juni kan de horeca misschien ­opnieuw de deuren openen.
 • Een beslissing over de jeugdkampen wordt verwacht tegen eind mei.
 • Grote evenementen en festivals zijn verboden tot 31 augustus.
 • Kleinere evenementen in open lucht pas vanaf dan mogelijk.
 • Zeker tot 8 juni kan er niet gereisd worden. Het is onzeker of er buiten ons land zal kunnen gereisd worden. Tegen eind mei moet dit duidelijker worden.
 • De opening van dierentuinen, pretparken,... wordt vanaf dan bekeken.

De belangrijke voorzorgsmaatregelen blijven nog steeds de basis

 • Regelmatig de handen wassen met zeep of het gebruik van een handgel.
 • Bij ziekteverschijnselen: thuis blijven en direct een dokter contacteren.
 • Hoesten: in je elleboog.
 • De regels van social distancing respecteren.
 • Streven naar 20.000 testen per dag en opvolging met wie je in contact kwam als je besmet bent vanaf 11 mei. Dit via zogenaamde ‘tracers’: 2.000 personen die zullen ingezet worden om na te gaan wie je in contact bent geweest in geval van besmeting.
 • Het dragen van een mondmakers is verplicht: op het openbaar vervoer, in scholen (vanaf 12 jaar), op plaatsen waar het houden van 1,5m afstand niet mogelijk is, bepaalde werkplekken vanaf 4 mei.
 • Mond en neus bedekken mag ook met een sjaal of ‘foulard’.
 • Bij het dragen van een masker:
 • Neus en mond moeten altijd afgeschermd zijn;
 • Stoffen maskers en filters moeten vaak op hoge temperatuur gewassen worden;
 • Ideaal is 3 maal per week wisselen;
 • Bij aandoen en afdoen van het masker, steeds de handen wassen.
 • De overheid zal per inwoner 2 filters geven die in de stoffen mondmasker kunnen worden aangebracht.
 • De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één mondmasker krijgt.

Meer info of vragen: [email protected]

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.