CD&V zet in op echte geestelijke gezondheidszorg dichtbij de mensen

Publicatiedatum

Auteur

Nawal Farih

Deel dit artikel

Eén op de vier Belgen krijgt vroeg of laat af te rekenen met psychische problemen. Over een periode van een jaar kampen ongeveer 700.000 mensen met een psychisch probleem. In onze maatschappij zeggen we te snel dat het goed gaat met ons, zelfs wanneer dat niet zo is. We geven nu eenmaal niet graag toe dat we onze draai niet altijd even goed (meer) vinden.

Steeds vaker zien we dit ook bij jongeren. Ondanks het feit dat jongeren digitaal meer dan ooit verbonden zijn met elkaar, blijven eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit prangende uitdagingen in onze sterk geïndividualiseerde samenleving. Het aantal jongeren dat antidepressiva gebruikt is bovendien gestegen. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Nawal Farih opvroeg en die vandaag ook verschenen in een artikel in Het Laatste Nieuws.

“We merken dat het aantal jongeren dat antidepressiva neemt al enkele jaren stijgt. Dit is een alarmerende trend. Het bevestigt dat mentale gezondheidszorg één van de grote prioriteiten van de toekomst wordt,” aldus het federaal parlementslid.

CD&V kiest daarom resoluut voor een geestelijke gezondheid dichtbij de mensen. We willen  de weg naar hulp toegankelijker maken door de terugbetaling van psychologen voor jong en oud, zonder leeftijdsbeperking. CD&V heeft een aantal concrete voorstellen: 

  • We willen meer en een langere terugbetaling van psychologen voor zowel het aantal terugbetaalbare consultaties als voor de doelgroep die in aanmerking voor terugbetaling bij de eerstelijnspsycholoog. In eerste instantie willen we hierbij focussen op kinderen, jongeren en ouderen.
  • Het aanbod van de eerstelijnspsychologen nauwer aansluiten bij het eerste lijn sociaal werk en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg op de tweede lijn. Dat zal zorgen voor een succesvolle interventie van psychologische hulpverleners. Door gecentraliseerde en uniforme dataregistratie professionaliseren we het beroep.
  • We bestrijden burn-out en stress met ons actieplan. Ongeveer 280.000 werknemers kampen in Vlaanderen met een burn-out. Te vaak worden deze mensen gedwongen om alles of niks te doen: ofwel voluit weer aan de slag gaan, ofwel thuis blijven met een invaliditeitsuitkering. Die steriele behandeling doorbreken we met een op maat gemaakte oplossing. We voorzien flexibele verlofverlengingen en bieden een stapsgewijze re-integratie van langdurig zieken.
  • We zetten in ook op sensibiliseringscampagnes voor artsen om minder snel antidepressiva voor te schrijven, door niet-medicamenteuze alternatieven aan te reiken.

Nawal Farih: “In 2018 namen 52.526 jongeren tussen 11 en 26 jaar antidepressiva. Het aantal gebruikers toeneemt binnen verschillende leeftijdsgroepen. Zelfs bij kinderen tussen 11 en 14 jaar zien we dat er al bijna 2.000 onder hen antidepressiva nemen. Tieners van die leeftijd zouden zich nog nergens druk om moeten maken en genieten van het leven.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).