Cd&v wil vrijwilligersstatuut versoepelen voor vaccinatiecentra

Publicatiedatum

Auteur

Steven Matheï

Deel dit artikel

“Om de enorme logistieke operatie die gepaard gaat met de uitbouw van de vaccinatiecentra zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet het statuut van de vrijwilliger versoepeld worden.” Dat zegt Steven Matheï, CD&V-Kamerlid en burgemeester van Peer, waar ook een vaccinatiecentrum wordt opgestart en vrijwilligers zich spontaan aanmelden. “Het wordt een uitdaging om de vaccinatiecentra maanden aan een stuk 7 dagen op 7 te laten draaien. Dat vrijwilligers zich spontaan aanmelden is dus een zegen. Zij moeten dan ook correct vergoed kunnen worden.”

De opstart van de vaccinatiecentra maakt sinds recent een stroomversnelling door. Lokale besturen halen samen met de eerstelijnszones en andere partners het onderste uit de kan om midden februari klaar te zijn om de eerste vaccins toe te dienen.  Er zal heel wat personeel nodig zijn om deze vaccinatiecentra maanden aan een stuk 7 dagen op 7 open te houden. Het is voor CD&V belangrijk dat vrijwilligers hiervoor eventueel een correcte vergoeding van de onkosten kunnen krijgen. 

Voor vrijwilligers met een medisch profiel, die naast hun gewone job willen meedraaien in een vaccinatiecentrum of al gepensioneerd zijn, denkt Steven Matheï aan de uitbreiding van het statuut van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming. Voor deze vrijwilligers worden vergoedingen tot 6250 euro fiscaal vrijgesteld.  “Dit statuut zou tijdelijk uitgebreid moeten worden naar de medische vrijwilligers in een vaccinatiecentrum.  Om te voorzien in een correcte onkostenvergoeding zou ook het maximaal vrijgesteld bedrag verhoogd kunnen worden,” aldus Matheï. Een andere mogelijke oplossing voor vrijwilligers met een medisch profiel ziet Steven Matheï in een tijdelijke uitbreiding van het verenigingswerk.

Niet alleen medisch personeel zal deze vaccinatiecentra bemannen, ook tal van andere functies moeten ingevuld worden, zoals onthaalmedewerkers, stewards op de parking en cateringmedewerkers. Steven Matheï: “We merken vandaag dat ook voor deze functies in de vaccinatiecentra vrijwilligers zich spontaan aanbieden. Dit zijn veelal geëngageerde burgers die ook elders actief zijn als vrijwilliger. Zij mogen niet tegengehouden worden door de maximumbedragen die vrijwilligers per jaar mogen ontvangen.”

Wanneer een vrijwilliger een gewone forfaitaire kostenvergoeding ontvangt, mag deze niet meer bedragen dan 35,41 euro per dag en 1416,16 euro per jaar. Als deze maxima overschreden worden, moet de vrijwilliger het volledige bedrag opnemen in de belastingaangifte. Voor coronavrijwilligers werden deze maximumbedragen tijdelijk verdubbeld. Maar deze regeling loopt eind maart af. Steven Matheï pleit voor een verlenging van de maatregel en een verdere verhoging van het maximumbedrag.  “Vrijwilligers spelen een cruciale rol in onze samenleving. De coronacrisis en de uitbouw van de vaccinatiecentra maken dit opnieuw duidelijk. We moeten hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen. We zullen ze meer dan ooit nodig hebben”, besluit Matheï.

Eerder riep ook Vlaams parlementslid Brecht Warnez op om vrijwilligers die personen van en naar vaccinatiecentra brengen gratis te verzekeren.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.