Cd&v roept op deel te nemen aan actie 'Maai Mei Niet'

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Weekmagazine Knack lanceert de actie 'Maai Mei Niet'. Via deze actie wordt opgeroepen in de maand mei een (deel van je) gazon niet te maaien. Laat dus wat gras groeien, want dat kan een geweldig groot cadeau zijn voor dier, mens en klimaat.

CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn gezin doen alvast mee: “Ook wij gaan thuis deelnemen aan ‘Maai Mei Niet’. Ik geloof erin dat we de milieu- en klimaatuitdaging samen moeten aanpakken door mensen impact te geven. Hier kunnen mensen zelf hun steentje bijdragen en het resultaat zien zonder dat het hen één euro kost, integendeel.”

Waarom minder maaien in mei?

Door (een stukje) niet te maaien, geef je de natuur de kans om te groeien. Niet alleen het gras, maar ook allerhande andere kleine plantjes en bloemetjes. Zo’n stukje ongemaaid gras vinden bijen, kevers, vlinders en nog een hoop andere dieren geweldig. Je zou door je gras maar om de vier weken te maaien tot tien keer meer bijen kunnen aantrekken.

Als we het wat breder bekijken, wordt snel duidelijk dat wat meer (of net minder) aandacht voor onze tuinen écht impact kan hebben. Onze tuinen zijn goed voor 10% van de oppervlakte in Vlaanderen, dat is meer dan bos. Als we die oppervlakte optimaal benutten, dan kunnen we een serieuze stap vooruit zetten voor de biodiversiteit, het klimaat en de waterhuishouding en daar profiteren we op termijn allemaal van.

Waarom CD&V de actie “Maai Mei Niet” zo toejuicht

CD&V ziet de klimaat- en ecologische uitdaging als een van de grootste uitdagingen voor deze generatie. We geloven dat deze uitdaging aangepakt kan worden op een manier waarbij mensen ook zelf impact kunnen hebben. Het moeten niet alleen gigantische projecten zijn, ook gewone mensen kunnen hun steentje bijdragen zonder dat het hen raakt in hun portemonnee.

'Maai Mei Niet' is een ideaal voorbeeld van hoe dit kan. CD&V wil geen verplichtingen opleggen. Als mensen hun tuin zo gaan gebruiken dat die een meerwaarde is voor de natuur, dan gaat iedereen daar toch op vooruit? Tien procent van onze oppervlakte is tuin, dat is enorm! Als we die oppervlakte betonneren krijgen we waterproblemen: droogte en overstromingen. Als we die oppervlakte beperken tot eentonig, kort gras, dan creëren we alleen maar groene woestijnen. Kortom, als mensen zichzelf de moeite van het grasmaaien willen besparen, doen we de natuur en uiteindelijk onszelf en onze kinderen een groot cadeau.

Dat is wat wij verstaan onder “Maak ecologie terug sexy!”, een hoofdstuk uit het Kerstmanifest van Joachim Coens.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).