Cd&v laat jouw pensioen niet vallen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

In de pers doken er deze week berichten op over een nieuwe pensioenval. Dit is een effect waarbij een hoger brutopensioen netto minder oplevert. Daardoor moeten tienduizenden gepensioneerden en invaliden die vorig jaar geen belasting moesten betalen, dat nu opeens wel doen. En dat kan niet.

Federaal parlementslid Roel Deseyn vraagt de regering om snel een wettelijk mechanisme uit te werken zodat beter geanticipeerd kan worden op die pensioenvallen. Gepensioneerden en invaliden mogen niet de dupe zijn van die pensioenvallen.

Tienduizenden mensen die vorig jaar geen belasting moesten betalen, moeten dat nu opeens wel doen. Concreet gaat het om mensen die een brutopensioen hebben tussen 1.236 en 1.263 euro. Zij kunnen jaarlijks tot 45 euro verliezen. Alleenstaanden die het pensioen aanvullen met werken, riskeren zelfs een nog groter verlies. Om dit tegen te gaan, doet federaal parlementslid Roel Deseyn een oproep aan de federale regering.

Roel Deseyn: “Bij elke aanpassing van sociale rechten, zoals pensioenrechten, is het aangeraden om meteen ook alle fiscale aspecten te onderzoeken. Samen met partijgenoot Stefaan Vercamer diende ik eerder dit jaar al een wetsvoorstel in om het eerste probleem aan te pakken, namelijk een hoger brutobedrag leidt tot een lager nettobedrag. Daarin worden pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen vrijgesteld, als het totale netto-inkomen van een gezin enkel uit pensioenen of vervangingsinkomsten bestaat.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).