Cd&v laat jouw pensioen niet vallen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

In de pers doken er deze week berichten op over een nieuwe pensioenval. Dit is een effect waarbij een hoger brutopensioen netto minder oplevert. Daardoor moeten tienduizenden gepensioneerden en invaliden die vorig jaar geen belasting moesten betalen, dat nu opeens wel doen. En dat kan niet.

Federaal parlementslid Roel Deseyn vraagt de regering om snel een wettelijk mechanisme uit te werken zodat beter geanticipeerd kan worden op die pensioenvallen. Gepensioneerden en invaliden mogen niet de dupe zijn van die pensioenvallen.

Tienduizenden mensen die vorig jaar geen belasting moesten betalen, moeten dat nu opeens wel doen. Concreet gaat het om mensen die een brutopensioen hebben tussen 1.236 en 1.263 euro. Zij kunnen jaarlijks tot 45 euro verliezen. Alleenstaanden die het pensioen aanvullen met werken, riskeren zelfs een nog groter verlies. Om dit tegen te gaan, doet federaal parlementslid Roel Deseyn een oproep aan de federale regering.

Roel Deseyn: “Bij elke aanpassing van sociale rechten, zoals pensioenrechten, is het aangeraden om meteen ook alle fiscale aspecten te onderzoeken. Samen met partijgenoot Stefaan Vercamer diende ik eerder dit jaar al een wetsvoorstel in om het eerste probleem aan te pakken, namelijk een hoger brutobedrag leidt tot een lager nettobedrag. Daarin worden pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen vrijgesteld, als het totale netto-inkomen van een gezin enkel uit pensioenen of vervangingsinkomsten bestaat.

Nieuws

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Auto’s minder vaak naar de keuring dankzij voorstel van Sofie Mertens

In september deed Vlaams parlementslid Sofie Mertens het voorstel om auto’s minder vaak naar de keuring te sturen. Dat voorstel is nu werkelijkheid geworden. Zo zullen wagens slechts om de twee jaar naar de autokeuring moeten tot ze 10 jaar oud zijn. “Dit is zeer goed nieuws voor de automobilisten. Ik ben blij dat er hiermee gehoor wordt gegeven aan mijn eerder voorstel”, aldus Vlaams parlementslid Sofie Mertens.