Cd&v vraagt meer verlof en flexibiliteit voor mantelzorgers

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Mantelzorgers zullen in de toekomst drie maanden voltijds mantelzorgverlof kunnen opnemen per zorgbehoevend familielid of kennis. Dat is twee maanden extra dan wat nu mogelijk is. Daarnaast kan een mantelzorger in totaal zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Dat heeft de ministerraad zonet beslist.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, die tijdens de regeringsonderhandelingen en in de commissie Sociale Zaken herhaaldelijk aandrong op deze uitbreiding, reageert opgetogen: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij bieden zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Tijdens de coronacrisis is het belang van het systeem van mantelzorgers nog eens bevestigd.  Ik riep al meermaals op in het parlement om mantelzorgers verder te ondersteunen en het verlof uit te breiden. Ik ben dan ook zeer opgetogen dat de regering dit in de praktijk brengt. Mantelzorgers krijgen nu meer tijd, vrijheid en flexibiliteit voor hun zorg. Ze kunnen de zes maanden mantelzorgverlof die ze tijdens hun loopbaan kunnen opnemen vrij verdelen. Dat kan bijvoorbeeld door drie maand te zorgen voor een zieke moeder, een maand voor een vriend met een beperking, dan nog 2 maand voor een andere zorgbehoevende.” 

Mantelzorgverlof kan voltijds opgenomen worden, of deeltijds nl. halftijds  of 1 dag per week. Die mogelijkheid blijft bestaan nu het verlof wordt uitgebreid van één maand voltijds naar drie maand voltijds per zorgbehoevende.

Wie mantelzorgverlof wil opnemen, moet via het ziekenfonds erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie men dit verlof wil opnemen. Deze erkenning houdt enkele voorwaarden in. Zo moet de geholpen persoon en mantelzorger hun hoofdverblijfplaats in België hebben, moet de geholpen persoon voldoende hulpbehoevend zijn en moet de mantelzorger kunnen aantonen dat hij minstens 50 uur per maand gratis bijstand en hulp verleent, of 600 uur per jaar.  Een mantelzorger kan ook rekenen op een uitkering van van de overheid (RVA).  Deze bedraagt 851,59 euro bruto per maand of 1.400 euro bruto voor alleenwonende werknemers met kind(eren) ten laste.

Nieuws

Cd&v wil ‘koerspact’ met elke gemeente om toekomst wielersport te verzekeren

De start van het wielerseizoen komt eraan; een fantastische periode waar zowat heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. Maar er zijn zorgen over de toekomst van de wielersport.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.