CD&V maakt van bedrijfswagens en laadpalen de hefbomen naar een groener wagenpark

Publicatiedatum

Auteur

Vincent Van Peteghem

Deel dit artikel

Elektrische bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar maken én een fiscale stimulans om zowel thuis als op het werk laadpalen te installeren. Dat zijn de hefbomen waarmee minister van Financiën Vincent Van Peteghem het Belgisch wagenpark versneld wil vergroenen. Dit zonder aan lopende contracten te raken of mensen te verplichten de stap te zetten. “We willen mensen vooral stimuleren om na te denken over de stap naar een elektrische wagen. Willen ze dat, dan staan we klaar met steun”, zegt minister Van Peteghem, die voortbouwt op een wetsvoorstel van onder andere CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

De ambitie in het regeerakkoord is duidelijk: tegen 2026 zijn alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij. Maar begin 2021 is amper 1% van het wagenpark elektrisch. "We moeten ons wagenpark dus snel vergroenen en bedrijfswagens zijn daar dé ideale hefboom voor", zegt Van Peteghem. "Daarom gaan we elektrische en andere zero-emissie bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijker maken dan niet-elektrische wagens." Concreet betekent dit dat vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens nog 100% fiscaal aftrekbaar zullen zijn.

"Belangrijk is dat we niet willen tussenkomen in bestaande contracten. Elke werkgever zal ook nog altijd zijn werknemers een benzine- of dieselwagen kunnen aanbieden", zegt de minister. "De vrije keuze blijft, maar vervuilende bedrijfswagens zullen niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel. Niemand wordt dus gestraft voor zijn keuze, maar we belonen wel enkel nog zij die kiezen voor een elektrische of emissievrije wagen. We willen mensen vooral stimuleren om na te denken over de stap naar een elektrische wagen. Willen ze dat, dan staan we klaar met steun", verklaart Van Peteghem.

Overgangsregime

Het is belangrijk dat de werkgevers en leasingmaatschappijen, maar ook werknemers, zich tijdig kunnen voorbereiden op die omslag. “Daarom moeten we deze beslissing vandaag nemen om in 2026 het gewenste resultaat te behalen”, zegt minister Van Peteghem. Een leasingcontract duurt meestal vier tot vijf jaar. Van Peteghem: "Ik hecht heel veel belang aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Er wordt niet ingebroken in bestaande contracten. Bovendien wordt in een overgangsregime voorzien." De nieuwe regeling zal geleidelijk beginnen lopen voor bedrijfswagens aangeschaft vanaf 2023. De fiscale aftrekbaarheid voor die wagens zal jaar na jaar afgebouwd worden, om vanaf 2028 te komen op nul. 

Laadpalen

Maar uiteraard geen elektrische wagens zonder laadpalen. Daarom wil de minister zo snel mogelijk werk maken van voldoende laadinfrastructuur. Wie thuis een laadpaal installeert, kan daarom rekenen op een belastingvermindering van 45% op de investering. Die vermindering wordt jaar na jaar afgebouwd om zo de installatie versneld een boost te geven. De laadpalen moeten wel gevoed worden met groene energie en gestuurd worden door slimme software, zodat het laden op het beste moment gebeurt.

Voor bedrijven zal de installatie van laadinfrastructuur voor meer dan 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit fiscale voordeel wordt jaar na jaar afgebouwd, want die palen zijn nu nodig. De laadinfrastructuur moet voorzien worden op een semipublieke plaats, zoals de bedrijfsparking. Zo kunnen ook mensen die in de buurt wonen, na de kantooruren en weliswaar tegen betaling, hun auto opladen.

Mobiliteitsbudget

De minister beseft uiteraard dat niet iedereen kan rekenen op een bedrijfswagen. Daarom wordt ook het mobiliteitsbudget vereenvoudigd. "Het mobiliteitsbudget moet voor alle werknemers toegankelijk worden,’ stelt de minister van Financiën. ‘Het doel is een kader uit te werken waarbij ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun werkgever. Op die manier worden duurzame mobiliteitsalternatieven gestimuleerd. Ook is het de bedoeling om met het mobiliteitsbudget meer mogelijk te ­maken, denk maar aan de abonnementen van inwonende gezinsleden financieren", besluit Van Peteghem. 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.