Cd&v gaat voor duurzame mobiliteit met Mobipunten in steden en gemeenten

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De mobiliteit van de toekomst staat niet stil. Integendeel! In onze zoektocht naar alternatieven voor de auto en files zijn lokale besturen een belangrijke schakel. Steden en gemeenten kunnen als regisseur namelijk zorgen voor alternatieven. Zo werd eerder dit jaar in Deinze - verkozen tot Fietsstad van 2018 - het eerste Mobipunt van Vlaanderen officieel geopend.

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een Mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, een fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Het concept kan uitbereid worden met functies die het comfort verhogen, of andere behoeften in de buurt kunnen vervullen: lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, fietsdeelpunt, openbare werkplekken, enz. Het idee komt uit het buitenland, en wordt gepromoot door verschillende mobiliteitsorganisaties zoals Taxistop en Autodelen.net. Tal van steden en gemeenten onderzoeken vandaag een uitrol van zulke mobipunten, waarmee CD&V wil inzetten op duurzame mobiliteit.

“Mobipunten maken mensen mobiel en brengen auto’s tot stilstand. Meer inzetten op deelauto’s en deelfietsen is de weg vooruit naar een meer duurzame toekomst. Het gebruik van elke deelauto vervangt tien individuele auto’s. Steden en gemeenten kunnen zo heel wat plaats winnen. Ons STOP-principe blijft in het toekomstig mobiliteitsbeleid de sleutel voor betere en duurzame mobiliteit. Eerst Stappers en Trappers, vervolgens Openbaar vervoer en pas in laatste instantie gemotoriseerd Persoonlijk vervoer.”
Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, Fietsstad 2018

HOE KUNNEN WE DAT CONCREET MAKEN?

Fietsdelen

  • De fiets is een sociaal medium, zorgt voor een betere luchtkwaliteit én kan kosten uitsparen voor gezinnen. Het is niet zonder reden dat wij al langer gekozen hebben voor de fiets als koning in het verkeer.
  • Meer steden en gemeenten kunnen fietsdeelsystemen stimuleren, gekoppeld aan een Mobipunt. Bij voorkeur zelfs elektrische fietsdeelsystemen, waarbij ook werkgevers woon-werkverkeer via deze weg kunnen aanmoedigen via het mobiliteitsbudget.

Zitscooter

De stad of gemeente zou eveneens over een aantal zitscooters kunnen beschikken die door de mensen met een mobiliteitsprobleem kunnen gehuurd worden.

Bij Mobipunten kan men dan de auto achterlaten en vandaar uit gebruik maken van een scooter om het centrum van de stad te bereiken via fietssnelwegen

Autodelen

Naast private initiatieven, kunnen gemeenten ook hun eigen gemeentelijk wagenpark openstellen. Een typisch voertuig in de gemeentevloot rijdt jaarlijks minder dan 10.000km, en wordt het bovendien nooit gebruikt buiten kantooruren en in weekend.

Foto: Eduard Delputte

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.