Carry back-systeem voor landbouwbedrijven op komst

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

Er komt een carry back-systeem voor landbouwbedrijven. Het systeem, dat vandaag in de commissie Financiën werd goedgekeurd, geeft landbouwers de mogelijkheid om fiscale verliezen te verrekenen met winsten van vorige jaren.

“Een financieel onzeker jaar, bijvoorbeeld door prijsschommelingen of extreem weer, kan zo gecompenseerd worden”, zeggen CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh en Leen Dierick. Zij dienden in 2014 het wetsvoorstel in dat als basis diende voor de regeling die vandaag werd gestemd.

Land- en tuinbouwers werken in zeer onvoorspelbare omstandigheden. Zowel het weer als de landbouwprijzen schommelen sterk van jaar tot jaar en dat maakt hun bedrijven kwetsbaar. “Een jaarlijkse prijsschommeling van om en bij de 25 % is niet uitzonderlijk”, zegt CD&V-parlementslid Muylle. “En ook het weer kan onze boeren parten spelen, kijk maar naar de extreme droogte van vorig jaar. Om deze redenen verdienen ze daarom de nodige steun om hen weerbaarder te maken”, aldus de West-Vlaamse. Die steun komt er nu, met het carry back-systeem.

“Door verliezen fiscaal onmiddellijk te laten verrekenen, krijgen landbouwers fiscale stabiliteit en bijgevolg de nodige ademruimte om te blijven ondernemen”, vertellen CD&V-politici Van den Bergh en Dierick. Op deze manier worden landbouwers beschermd tegen de gevolgen van uitzonderlijk slecht weer of lage prijzen.

 

Hoe werkt het?

Het systeem geeft de mogelijkheid om het fiscaal verlies bij het afsluiten van een boekjaar te verrekenen met de winst van de drie boekjaren die aan het verliesgevende jaar zijn voorafgegaan. Voordien konden beroepsverliezen enkel verrekend worden met winsten in latere belastbare tijdperken, het zogenaamde carry forward-systeem, dat ook nog van toepassing blijft. Deze verrekening kan gebeuren op zowel de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) als op de personenbelasting (voor zelfstandigen). Landbouwers zullen van deze mogelijkheid kunnen gebruiken vanaf het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). Concreet wil dat zeggen dat de verliezen omwille van de extreme droogte vorig jaar reeds gecompenseerd kunnen worden.

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.