Carry back-systeem voor landbouwbedrijven op komst

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

Er komt een carry back-systeem voor landbouwbedrijven. Het systeem, dat vandaag in de commissie Financiën werd goedgekeurd, geeft landbouwers de mogelijkheid om fiscale verliezen te verrekenen met winsten van vorige jaren.

“Een financieel onzeker jaar, bijvoorbeeld door prijsschommelingen of extreem weer, kan zo gecompenseerd worden”, zeggen CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh en Leen Dierick. Zij dienden in 2014 het wetsvoorstel in dat als basis diende voor de regeling die vandaag werd gestemd.

Land- en tuinbouwers werken in zeer onvoorspelbare omstandigheden. Zowel het weer als de landbouwprijzen schommelen sterk van jaar tot jaar en dat maakt hun bedrijven kwetsbaar. “Een jaarlijkse prijsschommeling van om en bij de 25 % is niet uitzonderlijk”, zegt CD&V-parlementslid Muylle. “En ook het weer kan onze boeren parten spelen, kijk maar naar de extreme droogte van vorig jaar. Om deze redenen verdienen ze daarom de nodige steun om hen weerbaarder te maken”, aldus de West-Vlaamse. Die steun komt er nu, met het carry back-systeem.

“Door verliezen fiscaal onmiddellijk te laten verrekenen, krijgen landbouwers fiscale stabiliteit en bijgevolg de nodige ademruimte om te blijven ondernemen”, vertellen CD&V-politici Van den Bergh en Dierick. Op deze manier worden landbouwers beschermd tegen de gevolgen van uitzonderlijk slecht weer of lage prijzen.

 

Hoe werkt het?

Het systeem geeft de mogelijkheid om het fiscaal verlies bij het afsluiten van een boekjaar te verrekenen met de winst van de drie boekjaren die aan het verliesgevende jaar zijn voorafgegaan. Voordien konden beroepsverliezen enkel verrekend worden met winsten in latere belastbare tijdperken, het zogenaamde carry forward-systeem, dat ook nog van toepassing blijft. Deze verrekening kan gebeuren op zowel de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) als op de personenbelasting (voor zelfstandigen). Landbouwers zullen van deze mogelijkheid kunnen gebruiken vanaf het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). Concreet wil dat zeggen dat de verliezen omwille van de extreme droogte vorig jaar reeds gecompenseerd kunnen worden.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.