Buitenlands beleid

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

We leven in een wereld die dieper met elkaar verbonden is dan ooit tevoren. Gebeurtenissen overal ter wereld, zoals de Russische inval in Oekraïne, hebben directe gevolgen voor onze veiligheid, welvaart en het welzijn van onze burgers. Dit toont de urgentie van onze energievoorziening en onze capaciteit om mensen in nood op te vangen. Wereldwijd zijn er spanningen die onze samenleving beïnvloeden, van onrust in het Midden-Oosten tot de gespannen situatie rond Taiwan. Als open economieën zijn Vlaanderen en België afhankelijk van wereldhandel en export voor onze welvaart en de vele jobs die daarvan afhangen. Voor onze veiligheid vertrouwen we op de samenwerking met betrouwbare strategische partners zoals de VS, Canada en onze NAVO-bondgenoten in Europa. Echte oplossingen voor migratie en de strijd tegen klimaatverandering vereisen een weloverwogen en toegewijde samenwerking op Europees niveau en actieve internationale partnerships.

Daarom zet cd&v zich in voor een proactief, toegewijd, strategisch en weloverwogen buitenlands beleid. Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze burgers waarborgen, onze welvaart bestendigen en het welzijn van toekomstige generaties verzekeren. Een sterk buitenlands beleid is essentieel om onze nationale belangen krachtig te verdedigen. Bovendien stuurt ons christendemocratisch gedachtegoed ons naar een wereldwijde betrokkenheid. Ons personalistisch beginsel dat iedere persoon telt, maakt dat we niet onverschillig kunnen zijn. We zetten ons in om democratie, rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van religie, overal ter wereld te steunen. Dat is een belofte aan onszelf, want de waarden die we uitdragen moeten ook daadwerkelijk impact hebben.

Een proactief, geëngageerd, strategisch en doordacht buitenlands beleid beslaat verschillende beleidsdomeinen. Om de veiligheid van onze burgers internationaal te kunnen garanderen, is een sterke Belgische en Europese defensie nodig in NAVO-verband. Veilige buitengrenzen kunnen we maar garanderen op het niveau van de EU. Een gezond economisch klimaat vereist een sterk engagement van Vlaanderen en België binnen een goed functionerende interne Europese markt. Ook ons handelsbeleid met de rest van de wereld uittekenen, kan maar succesvol gebeuren op het niveau van de EU. De EU is kortom de belangrijkste hefboom voor ons buitenlandse beleid.

Onze strijd voor democratie, rechtstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden krijgt, naast in ons algemeen buitenlands beleid, grotendeels haar vorm in onze ontwikkelingssamenwerking met tal van landen. De specifieke uitwerking van ons buitenlandse beleid staat dus onvermijdelijk in verschillende hoofdstukken van dit verkiezingsprogramma. In het hoofdstuk rond defensie staat alles te lezen rond internationale samenwerking op gebied van defensie. In het deel over Europees beleid zetten we uiteen zowel waar we met Vlaanderen en België intern voor willen staan binnen de EU als hoe we het buitenlands beleid van de EU ten opzichte van de rest van de wereld zien. In het luik rond ontwikkelingssamenwerking behandelen we ons Belgisch beleid rond ontwikkelingssamenwerking.

Terug naar alle standpunten