Binnenlandse Zaken

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Kernpunten

  • cd&v kiest voor een ketengerichte benadering van het veiligheidsvraagstuk. We zetten niet alleen in op repressie, maar ook op preventie en burgerparticipatie. We willen onder meer de buurtinformatienetwerken verder stimuleren en rollen lokale vrijwilligerskorpsen uit die extra ondersteuning kunnen bieden op de momenten dat de hulpdiensten handen tekortkomen.
  • We waken over de veiligheid van zij die voor onze veiligheid zorgen. Dat start bij een nultolerantie voor geweld tegen de politie, hulpdiensten en andere veiligheidsberoepen. We blijven campagne voeren voor meer wederzijds respect.
  • We maken onze politie klaar voor de toekomst. De politie moet bereikbaar en nabij zijn en moet voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst. Dat kunnen we garanderen door te investeren in specialisatie en door de lokale politiezones efficiĆ«nter te organiseren en ze te financieren volgens een nieuw financieringsmodel. De wijkagent wordt geherwaardeerd en speelt een cruciale rol in het model van gebiedsgerichte politiezorg. We maken het aantrekkelijker om voor een job bij de politie te kiezen, onder meer door het politieonderwijs te hervormen volgens de principes van de bachelor-masterstructuur. De toekomst van de politie zal digitaal zijn of zal niet zijn dus blijven we investeren in digitalisering en innovatie.
  • Respect voor elkaar begint op het openbaar domein. Vandalisme en geweld zijn onaanvaardbaar. Daar grijpen we hard tegen in. cd&v zorgt voor veilige buurten waar iedereen zichzelf kan zijn en we maken werk van een nationaal toegangsverbod voor amokmakers die recreatiedomeinen op stelten zetten.
  • De drugsproblematiek is een absolute topprioriteit. We treden streng op tegen drugscriminelen, maar zetten ook in op preventie en nazorg in de richting van gebruikers. cd&v verzet zich tegen de legalisering van illegale drugs. Via de bestuurlijke handhaving, een betere samenwerking tussen politie, douane en private havenbedrijven en een internationaal georiĆ«nteerde aanpak breken we het verdienmodel van de drugsbendes.
  • We blijven investeren in de brandweer en de Civiele Bescherming. We zorgen voor een duurzame en welvaartsvaste financiering voor de brandweer en een investeringsplan om de Civiele Bescherming klaar te maken voor de uitdagingen van morgen.
  • Het crisisbeheer krijgt een nieuwe vorm. We zorgen voor een echt risicobewustzijn bij overheid en burgers. Het herstel wordt een volwaardige fase van het crisisbeheer waarin ook burgerparticipatie een centralere rol moet innemen.
Terug naar alle standpunten