95.000 extra kinderen recht op sociale toeslagen Groeipakket

Publicatiedatum

Tags

Gezinnen

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om het aantal kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag sterk uit te breiden. Het aandeel kinderen met een sociale toeslag evolueerde op een half jaar tijd van 24,2% naar 29,8%. Het gaat om een belangrijke maatregel om gezinnen in een kwetsbare situatie te beschermen.

“Het aandeel kinderen met een sociale toeslag evolueerde op een half jaar tijd van 24% naar net geen 30%. Het Groeipakket is zo een belangrijker instrument geworden in het bestrijden van kinderarmoede. Het Groeipakket moet altijd in zijn geheel bekeken worden. Het is een pakket waarbij ouders met een beperkt inkomen via de sociale toeslag extra ondersteuning krijgen. We hebben het afgelopen jaar ook twee keer 100 euro gegeven aan de gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale toeslag. We zullen ook blijven strijden om het groeipakket te koppelen met de gezondheidsindex, maar met deze sociale toeslagen versterken we al de gezinnen die het financieel minder breed hebben.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Nieuwe cijfers tonen onder meer de grote impact van de beslissing van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de groep kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag. De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijker kunnen dragen. De toeslag wordt automatisch toegekend en is afhankelijk van het inkomen en het gezinsgrootte.

Het aantal kinderen met sociale toeslag neemt toe van 422.228 in maart 2023 naar 490.022 in juni 2023. Dit zijn 67.794 kinderen meer ofwel een stijging van 16% in die periode. Ook in maart 2023 noteerde Opgroeien met 27.758 kinderen extra al een sterke toename. Dat betekent dat er op een half jaar tijd meer dan 95.000 kinderen méér recht hebben gekregen op maandelijkse sociale toeslagen. 

De toename van het aantal kinderen is het gevolg van twee maatregelen beslist door de Vlaamse Regering in september 2022.

  • De verhoging van de laagste inkomensgrens met 5%. Op 1 januari 2023 werd deze verhoogd van 32.882,77 euro jaarlijks bruto belastbaar inkomen naar 36.325,76 euro waardoor er meer kinderen recht kregen op sociale toeslag. 
  • Het invoeren van de nieuwe inkomenscategorie waardoor ook gezinnen met 1 of 2 kinderen met een inkomen tussen de laagste grens en een nieuwe grens van 42.380,06 euro een sociale toeslag krijgen. Bijna 50.000 kinderen kregen hierdoor maandelijks 35 euro extra.

Het geheel van maatregelen zorgt ervoor dat het aandeel kinderen met een sociale toeslag op een half jaar tijd evolueerde van 24,2% naar bijna 30%. Achter deze globale cijfer gaan heel wat lokale verschillen schuil. In Antwerpen en Ronse bereikten de sociale toeslagen meer dan de helft van de kinderen met het Groeipakket, in 10 andere gemeenten (Borsbeek, De Panne, Genk, Maasmechelen, Menen, Mesen, Sint-Niklaas, Oostende, Turnhout en Boom) gaat het om cijfers tussen 40% en 48%. 

Het aandeel van de inkomensselectieve toeslagen binnen het Groeipakket is onder meer door deze uitbreiding - maar ook door verhoogde bedragen en indexeringen - sterk toegenomen. In 2019 ging 8,5% van het totale budget naar inkomensgerelateerde toeslagen, in 2024 wordt het aandeel geraamd op 14%. 

“Met het Groeipakket willen we voor gezinnen het verschil maken. Ook voor die gezinnen die vandaag extra ondersteuning nodig hebben. Deze nieuwe cijfers tonen aan dat we in deze ambitie slagen. Dat gezinnen automatisch die financiële ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben is daarbij een grote stap vooruit. Met Opgroeien brengen we alle cijfers en de evoluties zorgvuldig in kaart. Deze monitoring laat toe dat ook lokale besturen van deze cijfers gebruik kunnen maken om een lokaal sociaal beleid op maat vorm te geven.” – Bruno Vanobbergen administrateur-generaal Opgroeien

Opgroeien beschikt over verschillende dashboards die het ook mogelijk om heel lokaal de cijfers te vergelijken. Het vormt een onmisbaar element voor lokale besturen bij de uitwerking van hun sociaal beleid. 

Meer informatie 

Algemene cijfers zorgtoeslag: Cijfers op maat | Opgroeien 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.