3.000 nieuwe plaatsen kinderopvang met inkomenstarief

Publicatiedatum

Auteur

Wouter Beke

Deel dit artikel

Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin Wouter Beke maakt de Vlaamse Regering de komende jaren meer dan 30,8 miljoen euro vrij voor een meerjareninvestering in kinderopvang waar ouders betalen volgens hun inkomen. Met deze investering zullen tegen het einde van de legislatuur minstens 2.962 plaatsen met een subsidie voor inkomenstarief bijkomen in kinderdagverblijven of bij onthaalouders. Initiatiefnemers kunnen daarvoor intekenen om twee oproepen van het agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin).

Omschakeling van plaatsen met vrije prijs

Kinderdagverblijven die nu enkel met vrije prijs werken, kunnen voor bestaande plaatsen een subsidie voor inkomenstarief aanvragen. De toekenning is mogelijk in de drie grootsteden (Antwerpen, Brussel en Gent) en in een aantal andere gemeenten waar er in verhouding vandaag weinig plaatsen zijn waar ouders betalen volgens hun inkomen. Dit is de lijst van de gemeenten die in aanmerking komen. 

Voorrang gaat naar voorzieningen waar de kinderbegeleiders werknemers zijn en die al het langst bestaan. Hiervoor is een budget van 3,7 miljoen euro voorzien, goed voor ongeveer 462 plaatsen. De toekenning van deze plaatsen is voorzien begin 2021.

Nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief

Er wordt 27,1 miljoen euro geïnvesteerd in (minstens) 2.500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief. De Vlaamse regering wil hiermee vooral nieuwe plaatsen creëren in steden en gemeenten waar de nood het hoogst is. Zo is er een voorafname van 30% van het budget voor de drie grootsteden (Antwerpen, Brussel en Gent). Voor de overige gemeenten werd een nieuw programmatiekader ontwikkeld om de middelen te verdelen.

Daarbij wordt uitgegaan van de potentiële behoefte aan kinderopvang met inkomenstarief, rekening houdend met economische, sociale en demografische parameters, onder andere bevolkingsprognoses. De lijst van deze gemeenten die in aanmerking komen staat in de meerjarenprogrammatie en de meerjarenprogrammatie lokale besturen.

In steeds meer gemeenten is er een Lokaal Loket Kinderopvang dat opvangvragen actief opvolgt. Zo krijgt men lokaal beter zicht op de effectieve lokale opvangvraag. Op lange termijn zullen bijkomende plaatsen hoofdzakelijk worden toegekend in een gemeente waarvan het lokaal bestuur de nood aan bijkomende plaatsen aantoont met betrouwbare gegevens van het lokaal loket kinderopvang.

Het gaat over het aantal openstaande niet-beantwoorde vragen naar kinderopvang in de gemeente. In de huidige legislatuur zal de Vlaamse overheid alvast (minimaal) 10% van het uitbreidingsbudget, dit is 2,7 miljoen euro, voorzien voor nieuwe plaatsen in gemeenten die een grote nood aan bijkomende plaatsen kunnen aantonen. 

Het agentschap Opgroeien vraagt aan de lokale besturen om de criteria die zij willen hanteren in hun lokaal advies voor toewijzing van deze nieuwe plaatsen kenbaar te maken tegen uiterlijk 31 december 2020. De oproep wordt dan begin 2021 gelanceerd. De toewijzing van deze plaatsen is voorzien tegen uiterlijk 30 juni 2021. 

Vlaams minister Wouter Beke: “Ik ben tevreden dat we de groei van het aantal plaatsen in de kinderopvang in een meerjarenperspectief hebben kunnen gieten, zodat mogelijke initiatiefnemers beter weten waar ze aan toe zijn en we de uitbreiding efficiënter kunnen plannen. Hoe meer plaatsen er beschikbaar zijn in de kinderopvang, hoe meer kansen we aan werkende ouders kunnen geven om werk en gezin beter te combineren en hoe meer mogelijkheden werkzoekende ouders hebben om een opleiding te volgen met het oog op een job. Daarnaast heeft kinderopvang een belangrijke sociale en pedagogische functie: in interactie met de kinderbegeleiders en met elkaar komen baby’s en peuters tot brede (taal)ontwikkeling wat van belang is voor hun hele verdere levensloop.”

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.