Sammy Mahdi reageert op misleidende grafieken asielaanvragen

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Naar aanleiding rond berichtgeving over het aantal asielaanvragen geeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie een duidelijk antwoord in een open brief:

Geachte heer Van Grieken,
Sta me toe u via deze open brief aan te spreken. Vandaag verspreidt u op al uw sociale media een beeld en vooral een grote leugen. (Afbeelding, zie onderaan) Ik ken uw antwoord al: "de cijfers die we gedeeld hebben kloppen!". Dat is ook zo, maar de insinuatie dat dat te maken heeft met 'makke Mahdi' is een grote leugen en dat weet u ook.
Met grafieken kan je veel bewijzen. Op basis van de grafiek links zou ik de burger ook blaasjes kunnen wijsmaken en zeggen dat het dankzij 'mega Mahdi' is dat we het minst aantal asielaanvragen hebben sinds lang en dat al meteen in mijn eerste jaar. Toch acht ik de Vlaming verstandiger in ... en dat doet u beter ook.


Dit jaar waren de grenzen dicht omwille van COVID vanaf april. Dat maakt dat het aantal asielaanvragen gedaald is tot een historisch laagtepunt. Dat in de daaropvolgende maanden de cijfers weer stijgen is niet onlogisch. Dat ze vandaag nog lager liggen dan een jaar geleden is ook niet onlogisch. COVID is en blijft voelbaar.


U roept dan dat dit het bewijs is dat gesloten grenzen helpen om het aantal asielaanvragen te verlagen. Dat klopt. Net zoals diezelfde gesloten grenzen een gigantische impact hebben op onze economie. Een economie gedreven op handel. De Vlaamse nog meer dan de Waalse. In het Vlaams belang zou u best ook daar rekening mee houden.


Hoe de komende jaren het aantal asielaanvragen zal evolueren blijft een vraagteken. Indien er morgen oorlog uitbreekt in een land aan de Europese buitengrenzen zal dit ook op ons een impact hebben. Iedereen heeft trouwens het recht om asiel aan te vragen, niet iedereen heeft recht op asiel.


Op Belgisch niveau werk ik aan kortere procedures zodat mensen sneller een antwoord krijgen: integreren indien ze hier mogen blijven, sneller terugsturen indien ze hier niet mogen blijven. Ondertussen werk ik ook aan een migratiewetboek zodat die ellenlange procedures worden tegengehouden. En op Europees niveau pleitte ik gisteren nog voor een nieuw EU Asielpact waarbij we onze grenzen versterken.


Misschien ben ik u gaandeweg mijn brief al kwijtgespeeld. Het was niet even flitsend als uw visual, waarvoor mijn excuses. Mocht u toch nog aandachtig aan het lezen zijn, mag ik u dan vragen de Vlaming niet te onderschatten? Mag ik u vragen in het vervolg wat correcter te zijn in uw oppositievoering? Zo niet, zal ik uw fakenews blijven aankaarten. Makke Mahdi is zo mak nog niet.

Dit bericht delen op Facebook? Je kan het hier terugvinden.

afbeeldingen-vb-en-sammy-grafieken-asielaanvragen.jpg

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.