Sammy Mahdi reageert op misleidende grafieken asielaanvragen

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Naar aanleiding rond berichtgeving over het aantal asielaanvragen geeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie een duidelijk antwoord in een open brief:

Geachte heer Van Grieken,
Sta me toe u via deze open brief aan te spreken. Vandaag verspreidt u op al uw sociale media een beeld en vooral een grote leugen. (Afbeelding, zie onderaan) Ik ken uw antwoord al: "de cijfers die we gedeeld hebben kloppen!". Dat is ook zo, maar de insinuatie dat dat te maken heeft met 'makke Mahdi' is een grote leugen en dat weet u ook.
Met grafieken kan je veel bewijzen. Op basis van de grafiek links zou ik de burger ook blaasjes kunnen wijsmaken en zeggen dat het dankzij 'mega Mahdi' is dat we het minst aantal asielaanvragen hebben sinds lang en dat al meteen in mijn eerste jaar. Toch acht ik de Vlaming verstandiger in ... en dat doet u beter ook.


Dit jaar waren de grenzen dicht omwille van COVID vanaf april. Dat maakt dat het aantal asielaanvragen gedaald is tot een historisch laagtepunt. Dat in de daaropvolgende maanden de cijfers weer stijgen is niet onlogisch. Dat ze vandaag nog lager liggen dan een jaar geleden is ook niet onlogisch. COVID is en blijft voelbaar.


U roept dan dat dit het bewijs is dat gesloten grenzen helpen om het aantal asielaanvragen te verlagen. Dat klopt. Net zoals diezelfde gesloten grenzen een gigantische impact hebben op onze economie. Een economie gedreven op handel. De Vlaamse nog meer dan de Waalse. In het Vlaams belang zou u best ook daar rekening mee houden.


Hoe de komende jaren het aantal asielaanvragen zal evolueren blijft een vraagteken. Indien er morgen oorlog uitbreekt in een land aan de Europese buitengrenzen zal dit ook op ons een impact hebben. Iedereen heeft trouwens het recht om asiel aan te vragen, niet iedereen heeft recht op asiel.


Op Belgisch niveau werk ik aan kortere procedures zodat mensen sneller een antwoord krijgen: integreren indien ze hier mogen blijven, sneller terugsturen indien ze hier niet mogen blijven. Ondertussen werk ik ook aan een migratiewetboek zodat die ellenlange procedures worden tegengehouden. En op Europees niveau pleitte ik gisteren nog voor een nieuw EU Asielpact waarbij we onze grenzen versterken.


Misschien ben ik u gaandeweg mijn brief al kwijtgespeeld. Het was niet even flitsend als uw visual, waarvoor mijn excuses. Mocht u toch nog aandachtig aan het lezen zijn, mag ik u dan vragen de Vlaming niet te onderschatten? Mag ik u vragen in het vervolg wat correcter te zijn in uw oppositievoering? Zo niet, zal ik uw fakenews blijven aankaarten. Makke Mahdi is zo mak nog niet.

Dit bericht delen op Facebook? Je kan het hier terugvinden.

afbeeldingen-vb-en-sammy-grafieken-asielaanvragen.jpg

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).