Respect voor ouderen

Cd&v is en blijft de partij die zich onverminderd inzet voor onze ouderen. We geloven dat elke persoon respect en waardering verdient, ongeacht hun leeftijd.

Bijna een derde van de Vlamingen is 60 jaar of ouder. We zien echter te vaak dat ouderen worden uitgesloten en gemarginaliseerd. Ze worden afgeschreven en gereduceerd tot een kost voor de pensioenen, lonen, de toenemende uitgaven in de zorg,… Kortom, vanaf een bepaalde leeftijd worden mensen herleid tot een maatschappelijke kost.

Dit is onacceptabel en daarom zetten wij ons in om deze situatie te verbeteren. Het is niet omdat je 65 bent geworden dat je aan de kant moet worden geschoven. Zeker op de arbeidsmarkt. Ouderen worden beschouwd als te duur of onproductief waardoor hen onterecht kansen worden ontnomen. Oud is nog te vaak out.

Wij weten dat ouderen een belangrijke rol spelen binnen onze maatschappij. En het is essentieel dat ouderen een actieve en gewaardeerde rol blijven spelen in onze maatschappij. Zij zijn het die het grootste deel van de mantelzorg opnemen, ervaring delen op de werkvloer, het zijn de grootouders die kleinkinderen opvangen terwijl de ouders gaan werken, het zijn 65-plussers die het verenigingsleven draaiende houden en die goed vertegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk. Daarom willen wij ouderen net meer mogelijkheden geven.  

Ook blijven wij hameren op de noodzaak van goede en betaalbare zorg voor onze ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen met de nodige ondersteuning. Ouderen moeten ook kunnen genieten van eerlijke pensioenen. Mensen moeten kunnen kiezen wanneer ze met pensioen gaan tussen 62 en 67 jaar, en wie ervoor kiest om langer te werken, moet beloond worden met een hoger pensioenbedrag. Zo garandeert cd&v dat mensen op een waardige manier hun pensioen kunnen beleven.

Om de oudere generaties te blijven betrekken in onze samenleving is het belangrijk dat de toenemende digitalisering mensen niet uitsluit. Niet iedereen heeft toegang tot het internet en tegenwoordig zijn veel zaken digitaal geworden, waardoor veel ouderen uitgesloten worden. De dienstverlening moet toegankelijk blijven voor iedereen, ongeacht hun leeftijd en digitale vaardigheden.

Als partij willen wij dat ouderen gehoord worden. Daarom komen wij met een ouderenplan. Zo beschermen we de autonomie van ouderen en blijven we hen met al hun ervaring meetrekken in onze samenleving.