Projectoproep Oranje Trefpunten

Nabij, dichtbij de mensen, dat is de plaats van cd&v. Om dit DNA van cd&v in de praktijk om te zetten, investeert de partij in Oranje Trefpunten. Een oranje trefpunt is een plek waar mensen, verenigingen en organisaties elkaar ontmoeten, zich ontplooien en ontdekken. Een moment van inhoudelijke verdieping, inspiratie en ontmoeting met leden en niet-leden. Via de Oranje Trefpunten kiest cd&v voor de dialoog.

Om Oranje Trefpunten lokaal waar te maken voorziet cd&v nationaal jaarlijks een projectsubsidie van €1000 per trefpunt, met een maximum van 15 trefpunten die per jaar worden gehonoreerd. Daarvoor zet cd&v een projectoproep op. Projectvoorstellen twee keer per jaar worden ingediend via [email protected] waarna jullie voorstel op de nationale partijraad zal worden beoordeeld. De timing voor beide indienrondes vind je hieronder:

 

  Indienronde 1 Indienronde 2
Uiterste indiendatum 1 december 1 juni
Beslissing nationale partijraad 3de donderdag december 3de donderdag juni
Communicatie richting aanvragers 4de maandag december 4de maandag juni
Uitvoeringsperiode Oranje Trefpunten Maart tot en met augustus September tot en met februari
Rapportering en uitbetaling saldo 4 weken na afloop van het Oranje Trefpunt 4 weken na afloop van het Oranje Trefpunt

 

Het formulier om je projectaanvraag vorm te geven vind je hier:

Heb je een idee om rondom een thema, een stelling, een innovatief plan mensen samen te brengen, in dialoog te gaan, inspiratie uit te wisselen? Zoek in jouw regio medestanders. Betrek omliggende cd&v-afdelingen en waag je samen aan een voorstel voor een Oranje Trefpunt dat leden, sympathisanten, buurtbewoners weet te mobiliseren rondom het verhaal van cd&v. Aan gehonoreerde projecten levert cd&v een pakket communicatietools in huisstijl aan.

Aarzel je nog hoe concreet aan de slag te gaan? Laat je vast inspireren door dit uitgewerkte stappenplan.

Zit je nog met vragen of zijn bepaalde zaken onduidelijk? Of wil je gewoon je project even voorstellen? Aarzel niet om contact op te nemen via Lokaal@cd&v.be Ons team van coaches denkt graag mee na over de mogelijkheden.

Staat je idee op scherp? Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor het verstrijken van de deadline richting [email protected]. Wij kijken alvast uit naar jullie voorstellen.