Katrien Partyka

Vlaams parlementslid, Burgemeester van Tienen

Katrien is geboren en getogen in Tienen (°1973).  Ze ging naar school in het Immaculata-Instituut in Tienen. In de humaniora volgde ze de richting Latijn-Grieks, daarna studeerde ze Moderne Geschiedenis, optie Nieuwste Tijd aan de KU Leuven.

Scouting is een rode draad in Katrien haar leven.  Van bij de Kapoentjes tot Jin als lid van scouts Bergrakkers, daarna als groepsleidster. Bij de  scouts  horen  vrienden en herinneringen  voor het leven. Waarden en vaardigheden als  engagement, ploegwerk en dienstbaarheid  blijven ook een kompas in de politiek….

Op de studiedienst van de KAV (nu Femma) werkte ze op verschillende thema’s voor deze dynamische vrouwenbeweging. Later wordt Katrien wetenschappelijk medewerkster Welzijn bij de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement en werkt ze ook nog deeltijds als leerkracht Geschiedenis in het O.L.Vr-college in Tienen.

In 2000 nam Katrien als 27-jarige deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd dadelijk verkozen als schepen van jeugd en cultuur.  In 2006 werd ze eerste schepen van Tienen in een coalitie met de socialisten onder burgemeester Marcel Logist. In 2007 werd ze op de 2e plaats van de Leuvense Kamerlijst verkozen als volksvertegenwoordiger met 15.000 voorkeursstemmen maar werd niet herkozen in 2010.

In januari 2011 werd ze schepen van openbare werken, patrimonium en monumentenzorg.  Samen met de diensthoofden van de technisch uitvoerende dienst droeg ze zorg voor de vele kilometers wegen, voetpaden en de infrastructuur van de stad Tienen. Later dat jaar ging ze van start als raadgever klimaat bij het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Op 25 mei 2014 werd ze verkozen als Vlaams Parlementslid en nam het thema Wonen ter harte.

Op 1 september 2015 legde Katrien de eed af als Burgemeester van Tienen in een nieuwe coalitie met Open VLD, NVA en Groen. Ze zet dit mandaat verder na de herverkiezing in 2018. De partij ging in 2018 van 18,42% naar 21,7% en de burgemeestersbonus werd binnengehaald!

Op 26 mei 2019 werd ze terug verkozen als Vlaams Parlementslid.