In elke gemeente een bankautomaat

Publicatiedatum

Auteur

Vincent Van Peteghem

Deel dit artikel

Ondanks de gestegen populariteit van digitaal bankieren, is nog niet iedereen vertrouwd met de digitalisering van bankdiensten. En daar hebben we respect voor. We vinden het dan ook cruciaal dat iedereen dichtbij huis geld kan afhalen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft daarom de afgelopen maanden stevig onderhandeld met de bankensector. En met succes. Want minister Van Peteghem bereikte vandaag samen met zijn collega’s bevoegd voor Economie een Consumentenzaken een belangrijk akkoord met Febelfin. Dankzij het akkoord zal u straks in élke gemeente een altijd beschikbare bankautomaat vinden. Want bereikbare, beschikbare en betaalbare bankautomaten zijn een basisrecht. Hoe doen we dit concreet?

We zorgen voor bereikbare bankautomaten

Het akkoord is duidelijk: er moet in elke gemeente minstens één bankautomaat zijn, ook in de meer landelijke gebieden. Dit wordt gegarandeerd door de banken te verplichten de daling in het aantal automaten onmiddellijk stop te zetten én de dekkingsgraad te herstellen tot het niveau van 31 december 2021.

Concreet moet élke inwoner:

  • In landelijke gebieden (<300 inwoners per km²) een automaat vinden op max. 5 kilometer rijafstand;
  • In stedelijke gebieden (>1500 inwoners per km²) een automaat vinden op max. 2 kilometer rijafstand;
  • In tussengebieden (300-1500 inwoners per km²) een automaat vinden op max 3 kilometer rijafstand.
We zorgen voor beschikbare bankautomaten

Het akkoord zorgt ervoor dat u steeds aan uw cash geld kan. Want élke bankautomaat moet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. Ook moet worden verzekerd dat u nooit voor een lege automaat komt te staan en dat 1 automaat op 2 ook moet toelaten om geld te deponeren.
We zorgen voor betaalbare bankautomaten

Tenslotte zal iedereen recht hebben op minstens 24 kosteloze cashafhalingen per jaar bij om het even welke bank, dus ook bij banken waar u geen klant bent.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.