Gratis bestaat niet.

Publicatiedatum

Auteur

Vincent Van Peteghem

Deel dit artikel

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

Gratis 130 dagen kinderopvang, gratis maaltijden op school, gratis psycholoog voor jongeren tot 24 jaar, gratis water, jaarlijkse tandzorg volledig gratis, voor elk gezin een basispakket gratis stroom, gratis openbaar vervoer voor -25 jarigen, gratis onderwijs. Het zijn maar enkele voorstellen uit de verkiezingsprogramma’s van Vooruit en Groen.

Maar gratis bestaat niet. “Het oeroude socialistische riedeltje van de vorige eeuw is terug van nooit weggeweest. In het lijstje van meest opmerkelijke comebacks in de politieke geschiedenis is de terugkeer van het populistische gratisverhaal waarschijnlijk één van de meest schadelijke, want iedereen weet ondertussen dat gratis niet bestaat. De gratispolitiek kost vele honderden miljoenen, is in de praktijk voor heel veel mensen totaal onnodig en op het einde van de rit betaalt iemand altijd de rekening”, zegt Sammy Mahdi. "In de plannen van de linkse partijen is het duidelijk wie: onze hardwerkende middenklasse zal de rekening betalen."

Uit de voorstellen van Vooruit en Groen blijkt dat de hardwerkende middenklasse of onze KMO’s het gelag mogen betalen om de gratispolitiek van de linkse partijen mogelijk te kunnen maken:

 • Afschaffing van de maaltijdcheques. Vandaag krijgt bijna 80% van alle werknemers maaltijdcheques (salariskompas Jobat), ze zijn een wezenlijke aanvulling op het loon van werknemers; een voltijdse werknemer kan er tot 130 euro per maand mee verliezen, ongeveer 1500 euro op jaarbasis;
 • Afschaffing van het fiscaal voordeel van de kinderopvang in ruil voor gratis 130 dagen kinderopvang. Dit komt in de feiten neer op een transfer van koopkracht van hardwerkende Vlamingen die kinderopvang veel nodig hebben naar rijken die weinig kinderopvang nodig hebben. Een hardwerkende kassierster die gebruik maakt van de kinderopvang gaat er 300 euro per jaar op achteruit in dit voorstel van Vooruit.
 • Afschaffing van het fiscaal voordeel op het spaarboekje. In de plannen van Vooruit wordt de bevrijdende roerende voorheffing afgeschaft, wat impliceert dat  ook de vrijstelling voor de belasting van intresten op het spaarboekje verdwijnt.
 • Huurinkomsten belasten vanaf de 1e eurocent , zonder vrijstelling om kleine verhuurders of beleggers te ontzien
 • Vooruit bespaart 166 miljoen euro op de kinderbijslag (Groeipakket). In het systeem van Vooruit wordt het basisbedrag van de gezinnen die geen sociale toeslag ontvangen niet geïndexeerd wat betekent dat op de kinderbijslag van de modale middenklasse gezinnen beknibbeld wordt.
 • Het optrekken van de registratierechten bij de aankoop van een appartement voor de verhuurmarkt van 12% naar 21%
 • Uitdoven van het fiscaal voordeel op bedrijfswagens wat de facto het einde betekent van (de vergroening van) de bedrijfswagens voor werknemers; 
 • Een spitsheffing of kilometerheffing die ofwel door de automobilist of door de werkgever mag opgehoest worden; Een spitsheffing in het model van Vooruit komt neer op een belastingverhoging van 510 miljoen euro jaarlijks;
 • Vooruit wil de Bijzonder Bijdrage voor de Sociale Zekerheid (BBSZ) omvormen en hoge inkomens meer laten bijdragen. Nochtans is de afschaffing van de resterende BBSZ een aanbeveling van alle experten (HRF, rapport Delanote). De BBSZ is immers een totaal verouderde crisisbelasting die een onevenwichtige belastingdruk veroorzaakt. Alleenstaanden met een hoog inkomen worden bijvoorbeeld sterk benadeeld door het huidig systeem.

Ook de koopkrachtvoorstellen van partijen op rechts zijn niet veel beter:

 • Het ondertussen bijna heilig verklaarde mantra van sommige partijen dat het verschil tussen werken en niet werken 500 euro moet zijn, werd ontkracht door academisch onderzoek. Onderzoekers van de UA toonden haarfijn aan dat de kaap van de 500 euro extra per maand nu al zo goed als altijd wordt gehaald. Werken loont zo goed als altijd, is hun oordeel.
 • Met de plannen van N-VA om drastisch te snoeien in de sociale zekerheid gaat 60% van de zieken en 40% van de gepensioneerden er op achteruit. N-VA creëert een sociaal bloedbad bij de meest zwakken in onze samenleving en zij die hard gewerkt hebben hun hele leven. Ook de helft van de alleenstaande vrouwen met kinderen gaat erop achteruit bij N-VA (berekeningen Planbureau)
 • Een netto-indexering van het loon in plaats van een volwaardige indexering zoals deze vandaag bestaat, betekent in de feiten een lagere 13e maand, lager vakantiegeld en een lager pensioen wat dit alles wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Het gaat dus om een koopkrachtvermindering voor werkende mensen, om de lasten voor grote multinationals te kunnen drukken.

“De voorstellen van liberale partijen als n-va en open VLD zijn niet alleen een aanslag op het inkomen van wie het vaak al moeilijk heeft, maar zijn ook compleet naast de kwestie. Ze worden voortdurend in de markt gezet als gezond boerenverstand, maar zijn in de feiten simpele bedriegt den boer of een manier om sommige mensen bewust weg te zetten als profiteurs. Maar van grote vermogens een eerlijke bijdrage verwachten of absurde fiscale privileges afschaffen, blijven voor n-va en open vld een huizenhoog taboe”, zegt Sammy Mahdi. 

Het origineel is altijd beter dan de kopie: de fiscale blauwdruk is het antwoord

De conclusie is simpel, noch links, noch rechts heeft een goede oplossing om de koopkracht van mensen te beschermen. Er is maar één realistisch plan dat de lasten op arbeid eindelijk gevoelig verlaagt voor iedereen en er voor zorgt dat mensen krijgen waar ze recht op hebben voor hun inspanningen elke dag. En dat zonder de rekening door te schuiven naar de volgende generatie, naar onze middenklasse of naar mensen die het vandaag al moeilijk hebben. Dat is onze fiscale blauwdruk”, zegt Sammy Mahdi.

Wie realistische voorstellen wilt om de koopkracht te beschermen, moet bij cd&v zijn. cd&v is de enige partij die een integrale fiscale hervorming voorbereid heeft (de fiscale blauwdruk), die realistisch is, haalbaar is en ook budgetneutraal is. We kiezen voor een lastenverschuiving van 18 miljard euro, weg van lasten op arbeid en ondernemen naar meer lasten voor grote vermogens en vervuiling. We voeren onder meer een digitaks in op internetgiganten, we doven het huwelijksquotiënt uit, heffen belastingen op grote winsten uit aandelen en kiezen voor een kerosinetaks voor vliegtuigmaatschappijen. Op de eerste 6.000 euro winst die beleggers maken mag geen euro belast worden om goede huisvaders en huismoeders niet te raken.

Onze fiscale hervorming is goed voor zowel werknemers als werkgevers en geeft onmiddellijk zuurstof aan onze economie.

We verhogen die belastingvrije som van 9.270 euro naar 13.390 euro, het niveau van het leefloon voor een alleenstaande. We schrappen de BBSZ, samen met het supplement sociale bijdragen zelfstandigen. Iedereen die werkt of onderneemt, zal deze bijdrage niet meer moeten betalen. We breiden de werkbonus uit. En we verlagen alle bestaande tarieven van 40%, 45% en 50% naar 35%, 40% en 45%.

“De linkse partijen willen een fiscale hervorming die enkel oog heeft voor de laagste lonen. Een leerkracht secundair onderwijs met 10 jaar anciënniteit en een verpleger met 15 jaar anciënniteit valt vandaag al in de hoogste belastingschijf van 50%. Zij zouden als 'grootverdieners' volgens de linkse partijen dus niet mogen genieten van een fiscale hervorming. Maar iemand met vijftien huurwoningen die zichzelf een minimumloon uitkeert, zou dus wel vooruit geholpen mogen worden door een fiscale hervorming? Onze volledige werkende middenklasse verdient het om erop vooruit te gaan, niet enkel zij met lage lonen", zegt Vincent Van Peteghem, federaal lijsttrekker voor cd&v in Oost-Vlaanderen.

“Geef de mensen eindelijk de zekerheid van een goed inkomen. Mensen die elke dag doen wat moet. Mensen die werken of jarenlang gewerkt hebben en stipt en eerlijk hun belastingen betalen maar steeds meer het gevoel krijgen daar minder voor terug te krijgen. Voor ons moet de uitvoering van een fiscale hervorming met significante impact zwart op wit in het volgende regeerakkoord. Vandaag praten quasi alle partijen ons na over de nood aan een fiscale hervorming in dit land, maar na wat ik de afgelopen jaren gehoord en gezien heb, is voor mij één ding duidelijk: wie een deftige fiscale hervorming wil heeft die zekerheid alleen door een stem op cd&v”, zegt Vincent Van Peteghem.

Cd&v lanceert een netto-calculator die rekening houdt met de effecten van de fiscale blauwdruk. Zo kan elke Vlaming berekenen hoeveel meer nettoloon hij op jaarbasis kan overhouden indien de fiscale blauwdruk van cd&v integraal zou uitgevoerd worden. Deze kan geraadpleegd worden via www.meernetto.be. De effecten ervan zijn bijzonder groot. De cases hieronder geven een indicatie.

De calculator is niet bedoeld om mensen valse beloftes te doen, maar geeft een indicatie van wat er mogelijk is in dit land wanneer men de moed heeft om over te gaan tot grote hervormingen. “Wij leggen de ambitie heel hoog. De integrale fiscale blauwdruk is voor cd&v de startbasis voor onderhandelingen voor een volgende regeerakkoord. Als alle partijen bereid zijn om over hun schaduw te stappen en over te gaan tot hervormingen op vlak van arbeidsmarkt, pensioenen en fiscaliteit is er veel mogelijk. Hervormen is uiteindelijk ook de beste manier om de kas van de overheid terug op orde te krijgen”, zegt Sammy Mahdi.

 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.