CD&V gaat graag met jou in dialoog:

- Erfgoed is sexy: Ga in gesprek over cultuur en erfgoed
- File idee: deel jouw oplossing voor de file

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om de Vlaamse industrie competitiever te maken door de energiekost te verlagen. De bedrijven ontvangen steun voor een deel van de CO2-kost in de elektriciteitsprijzen. Deze steun- en klimaatmaatregel kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie. Het steunbedrag voor het verbruik van 2013 bedraagt ongeveer 60 miljoen euro.
In Vlaanderen hebben we voorbije legislatuur volop ingezet op het versterken van de zorggebruiker, de patiënt. We doen er met andere woorden alles aan om hem/haar sterker te maken en een volwaardige partner te zijn in de zorgrelatie, want dat is hij ook. Een goed voorbeeld daarvan is het decreet gegevensdeling dat eind januari 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. Met het decreet geven we het startschot voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners. De zorggebruiker krijgt een centrale rol in het decreet.
Gisteren is minister van Staat Jos Chabert overleden. Chabert is 81 geworden. Wij bieden zijn familie onze diepste blijken van medeleven aan.

Kamer

Kamerlid Stefaan Vercamer (CD...
Op initiatief van Gerald Kindermans en Kristof Waterschoot (CD...
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...

Vlaams Parlement

Woensdag 23 april 2014 behandelde het Vlaams Parlement een aantal ingrijpende decreten. Zij vormen...
Dinsdag 22 april las de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans een brief voor waarin het...
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...

Agenda

zaterdag, 26 april, 2014
zaterdag, 17 mei, 2014

Brussels Parlement

Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...
In Brussel overleed verleden week Marie-Jeanne Schoenmaekers-Clerckx op 89-jarige leeftijd.
Momenteel woedt er een hele discussie over (de diensten van) taxibedrijf Uber. We presenteren u...

Europees Parlement

Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...
De financiële crisis die in 2008 toesloeg, legde fundamentele fouten bloot in de bankensector. Met...
Alle internetverkeer moet gelijk worden behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging....

Senaat

Deze week keurt de plenaire vergadering van de Kamer maar liefst drie CD...
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...
De gemiddelde leeftijd waarop een werknemer het brugpensioen aanvatte na de inwerkingtreding van...

In de kijker

Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. De Algemene Vergadering van CD...