CD&V gaat graag met jou in dialoog:

- Erfgoed is sexy: Ga in gesprek over cultuur en erfgoed
- File idee: deel jouw oplossing voor de file

In Vlaanderen hebben we voorbije legislatuur volop ingezet op het versterken van de zorggebruiker, de patiënt. We doen er met andere woorden alles aan om hem/haar sterker te maken en een volwaardige partner te zijn in de zorgrelatie, want dat is hij ook. Een goed voorbeeld daarvan is het decreet gegevensdeling dat eind januari 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. Met het decreet geven we het startschot voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners. De zorggebruiker krijgt een centrale rol in het decreet.
Gisteren is minister van Staat Jos Chabert overleden. Chabert is 81 geworden. Wij bieden zijn familie onze diepste blijken van medeleven aan.
Opiniestuk van Kris Peeters en onze lijsttrekkers gepubliceerd in de Tijd van 10 april 2014

Kamer

Gisteren heeft de voltallige plenaire vergadering van de Raad van Europa een resolutie goedgekeurd...
Op initiatief van Steven Vanackere en Roel Deseyn (CD...
Nadat eerder dit Senaat dit had gedaan, heeft nu ook de Kamercommissie Justitie de interneringswet...

Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes is tevreden met het advies van de auditeur van de Raad...
Een poging tot zelfdoding verhoogt de kans op sterfte door zelfdoding aanzienlijk. Een...

Agenda

zaterdag, 26 april, 2014
zaterdag, 17 mei, 2014

Brussels Parlement

In Brussel overleed verleden week Marie-Jeanne Schoenmaekers-Clerckx op 89-jarige leeftijd.
Momenteel woedt er een hele discussie over (de diensten van) taxibedrijf Uber. We presenteren u...
CD&V pleit ervoor om de voorrangsregels effectiever te maken

Europees Parlement

De financiële crisis die in 2008 toesloeg, legde fundamentele fouten bloot in de bankensector. Met...
Alle internetverkeer moet gelijk worden behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging....
Mobiel bellen, sms’en en surfen in het buitenland mag vanaf eind 2015 niet duurder zijn dan gsm-...

Senaat

De gemiddelde leeftijd waarop een werknemer het brugpensioen aanvatte na de inwerkingtreding van...
Aanvraagtermijn van 24 uur verder inkorten blijkt echter onmogelijk. Personen met een beperkte...
Na eerder de Senaat unaniem, heeft de commissie Justitie van de Kamer gisteren het wetgevend kader...

In de kijker

In Vlaanderen hebben we voorbije legislatuur volop ingezet op het versterken van de zorggebruiker,...
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde voor volgend jaar een...
Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de...