Stefaan Vercamer

Stefaan Vercamer

  Artikelen

  Actua

  CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan

  7.12.2017 - Stefaan Vercamer, Roel Deseyn, Servais Verherstraeten

  Belgische grensarbeiders zijn personen die in België wonen, maar toch een job uitoefenen in een ander land. Door deze unieke situatie lopen ze vaak bepaalde voordelen mis die arbeiders op Belgisch...

  Actua

  Gedaan met oneerlijke behandeling grensarbeiders

  30.09.2017 - Servais Verherstraeten, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer

  Belgische grensarbeiders zijn personen die een job uitoefenen op het grondgebied van een ander land dan waar men gewoonlijk verblijft. Door de unieke situatie van grensarbeiders lopen ze vaak...

  Actua

  Werkwillige werklozen moeten niet gestraft worden in pensioenberekening, maar aan het werk geholpen worden.

  29.09.2017 - Sonja Becq, Stefaan Vercamer

  Open Vld komt met een nieuw voorstel om werklozen opnieuw minder pensioenrechten te geven. In het voorstel zakt het minimumbedrag met de jaren: vanaf het derde jaar wordt het minimumbedrag...

  Actua

  Tijdskrediet voor grootouders die kleinkinderen verzorgen

  20.09.2017 - Stefaan Vercamer

  Wie onze sociale welvaartsstaat wil behouden, zal ervoor moeten zorgen dat mensen langer aan het werk blijven. Deze langere loopbanen moeten in de eerste plaats werkbaar zijn. Een gezond evenwicht...

  Actua

  Geen vermindering in pensioen voor 50-plussers die werkloos worden

  5.09.2017 - Sonja Becq, Stefaan Vercamer

  CD&V Kamerleden Sonja Becq en Stefaan Vercamer laten weten dat er niets beslist is over het pensioen van vijftigplussers die werkloos worden en dat dit voor onze partij een non pasaran is. “Maak...