Martine Fournier

Martine Fournier

Vlaams parlementslid, Senator

  Artikelen

  Actua

  CD&V vraagt fundamentele hervorming van leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

  25.11.2021 - Loes Vandromme, Martine Fournier

  Vlaams parlementsleden voor CD&V Martine Fournier en Loes Vandromme vragen fundamentele hervorming van leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs.  De problematische situatie van het...

  Actua

  GAS-boetes opgelegd door lokale besturen voortaan mogelijk bij snelheidsovertredingen

  9.07.2020 - Lode Ceyssens, Martine Fournier, Karin Brouwers, Joke Schauvliege

  Verkeersveiligheid is een prioriteit voor CD&V. Na een jarenlange daling van het aantal verkeersdoden merken we de laatste jaren een stagnatie. Vooral voetgangers blijken kwetsbaar: er is een...

  Actua

  CD&V wil meer ambitie in strijd tegen files

  18.06.2018 - Dirk De Kort, Martine Fournier, Karin Brouwers, Lode Ceyssens

  Vlaanderen slibt verder dicht. De filezwaarte is op twee jaar tijd met nog maar eens 20% gestegen. De files hebben een negatieve weerslag op onze economie, onze levenskwaliteit en onze gezondheid.

  Actua

  Fietsveiligheid moet prioriteit blijven bij aanpak zwarte punten

  15.03.2018 - Lode Ceyssens, Martine Fournier

  Terwijl het aantal verkeersslachtoffers in absolute cijfers afneemt, groeit het aandeel fietsers in onze ongevallenstatistieken. Uit onderzoek weten we dat fietsongevallen sowieso al...

  Actua

  Echt fietsbeleid ongeloofwaardig zonder concrete maatregelen en transparante financiering

  16.11.2017 - Martine Fournier

  Niemand hoeft nog overtuigd te worden van de voordelen van fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs. Uit de studie van TML die voor het zomerreces in onze commissie werd besproken bleek de...

  Actua

  CD&V wil versneld werk maken van conflictvrije kruispunten

  20.10.2017 - Martine Fournier, Orry Van de Wauwer

  De commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement besprak de fietsveiligheid op de openbare weg, een brandend actueel thema na enkele tragische ongevallen in Antwerpen de...