Katrien Schryvers

Katrien Schryvers

Vlaams parlementslid, Schepen Sociale Zaken en Welzijn

  Artikelen

  Actua

  Vlaams parlement keurt decreet mobiel zorgwonen goed: “Stap vooruit voor aanbieden nabije zorg”

  27.05.2021 - Katrien Schryvers

  Deze week keurde de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger wordt om een mobiele mantelzorgwoning te plaatsen. Die mobiele...

  Actua

  CD&V breidt rouwverlof uit van 3 naar 10 dagen

  26.05.2021 - Nahima Lanjri, Katrien Schryvers

  De Kamercommissie Sociale Zaken heeft zonet het wetsvoorstel van parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) unaniem goedgekeurd dat het rouwverlof uitbreidt bij het verlies van een kind of partner. In dat...

  Actua

  CD&V vraagt dat wetgeving rond ‘afscheid nemen’ gemoderniseerd wordt

  3.05.2021 - Katrien Schryvers

  Nog nooit was het aantal crematies zo hoog als in 2020. Dat geldt zowel voor het absolute aantal crematies als het aandeel crematies tegenover het aantal overlijdens. Dat tonen de cijfers aan die...

  Actua

  CD&V wil betere bescherming van het ongeboren kind bij een verontrustende zwangerschap

  23.04.2021 - Katrien Schryvers

  Om elk ongeboren kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodra het geboren wordt, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers een reeks maatregelen voor. “Het komt erop aan om tijdens de...

  Actua

  CD&V wil leerrecht garanderen voor jongeren in gesloten instellingen

  6.04.2021 - Loes Vandromme, Katrien Schryvers

  Vlaams parlementsleden voor CD&V Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in gesloten instellingen te garanderen. Zij doen dit naar...

  Actua

  CD&V wil parentale burn-out bespreekbaar maken

  4.04.2021 - Katrien Schryvers

  De laatste dagen kwam de parentale burn-out meermaals aan bod in de media. Reden hiervoor is een onderzoek dat aantoont dat in België één op de twaalf ouders hiermee kampt. Deze cijfers zijn...